Camilla Horster

ph.d., Adjunkt

Camilla Horster
Se relationer på Aarhus Universitet

Danish neo-Latin: tradition and adaptation reflected in a language

Postdocprojekt financieret af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation

I 1500-tallet var latin det altdominerende skriftsprog i Danmark, og dansk litteratur var skrevet i den latinvariant vi kalder ”nylatin”. Nylatin blev udviklet af italienske renæssancehumanister og var en imitation af det klassiske latinske sprog fra antikken. Ny forskning har vist at dansk nylatinsk litteratur i høj grad var påvirket af den tyske nylatinske tradition som både var geografisk nærmere end den italienske tradition og særligt vigtig for Danmark netop i tiden omkring reformationen. Projektets tese er at selv de sproglige aspekter af dansk nylatin kan afsløre spor af hele nylatins vandring fra oprindelsen i den italienske humanisme såvel som sprogets tilpasning til andre regioner og andre tider: at det er blevet en nylatinsk dialekt som kan fortælle historien om sin egen udvikling. Undersøgelsen bygger på komparative kvantitative studier af samlinger af både italienske, tyske og danske nylatinske tekster.

Vis alle (9) »

Vis alle (2) »

Vis alle (20) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 12271675