Kirsten Heinrichson

Laborant

Kirsten Heinrichson
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil


Undersøgelser af pesticiders risiko for udvaskning, fordampning og deposition. Afprøvning af systemer, der reducerer risikoen for punktkildeforurening ved pesticidfylde- og vaskepladser. Udvikling af analysemetoder til bestemmelse af mycotoxiner og andre sekundære metabolitter i korn og andre matricer. Bestemmelse af mycotoxinindhold i korn og sammenhængen mellem mycotoxinindhold og dyrkningspraksis. Udvikling af analysemetoder til bestemmelse af pesticider og andre stoffer i de matricer , der indgår i afdelingens undersøgelser. Der anvendes primært væskechromatografi koblet til dobbeltmassespektrometri (LC-MSMS).

Vis alle (11) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 3656