Bente Flügel Majgren

Laborant

Bente Flügel Majgren
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Uddannet laborant fra Dalum tekniske skole, Odense. Blev i 1996 ansat på Statens Husdyrbrugsforsøg i Foulum, det nuværende DJF.

Siden ansættelsen ved Inst. for Genetik og Bioteknologi har jeg bla. arbejdet med genotypninger på svin, kvæg, får, fisk, bier osv. Arbejdet i laboratoriet omfatter forskellige metoder til oprensning af blod, sæd og vævsprøver fra dyr til DNA. Dette DNA anvendes så til forskellige analyser, alt efter hvad man er interesseret i at kigge efter. Vha. PCR- og sekventerings-analyser med efterfølgende databehandling kan man bla. kigge efter og identificere gener, som er interessante indenfor husdyravl, f.eks. med relation til dyrenes sygdomsresistens, frugtbarhed, kælvningsegenskaber osv.

Arbejdet som laborant ved instituttet består hovedsagligt i at få produceret og analyseret en kæmpe mængde data til forskerne og holde dem beskæftiget :o)... Til det bruger jeg bla. følgende metoder/apparatur:

-  Infinium II assay, Svine- og Kvægchips - BeadStation 500G

-  VeraCode Goldengate Genotypning assay - BeadXpress Reader

-  ABI PRISM 3730

 

ID: 2810