Bente Flügel Majgren

Laborant

Bente Flügel Majgren
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Uddannet laborant fra Dalum tekniske skole, Odense. Blev i 1996 ansat på Statens Husdyrbrugsforsøg i Foulum, det nuværende AU-Foulum Institut for Molekylær Biologi og Genetik.

Siden ansættelsen har jeg bla. arbejdet med genotypninger på svin, kvæg, får, fisk, bier osv. Arbejdet i laboratoriet omfatter forskellige metoder til oprensning af blod, sæd og vævsprøver fra dyr til DNA. Dette DNA anvendes så til forskellige analyser, alt efter hvad man er interesseret i at kigge efter. Vha. PCR- og sekventeringsanalyser med efterfølgende databehandling kan man bla. kigge efter og identificere gener, som er interessante indenfor husdyravl, f.eks. med relation til dyrenes sygdomsresistens, frugtbarhed, kælvningsegenskaber osv.

Nøgleord: DNA/RNA, PCR, sekventering, kloning, cellearbejde

 

 

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 2810