Bent Tolstrup Christensen

Professor

Bent Tolstrup Christensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Omsætning af jordens organiske stof, samt nedbrydning af afgrøderester og husdyrgødning.

Specielt fokus på organisk bundne næringsstoffer i dyrket jord, og struktur og funktion af organisk stof i relation til jordens frugtbarhed.

ID: 31863876