DPU

Om DPU

Ole Henrik Hansen

Lektor

Ole Henrik Hansen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskningsområder:Dagtilbudspædagogik, -didaktik. Interaktionsmønstre mellem personale og børn. Ovegangspædagogik. Playful Learning. Pædagogisk ledelse med særligt henblik på læreplaner i vuggestue og børnehaver. Endvidere forskning om børns belastninger, og læring i dagpleje og vuggestue. Børns læring og pædagogers børnesyn. Kortlægning af børns trivsel, læring og udvikling i børnehaver og pædagogisk udvikling på baggrund af disse kortlægninger. Pædagogisk ledelse og læringsledelse, tilknyttet BI Handelshøyskolen og den Nationale efteruddannelse af barnehage styrere i Norge. Børn fra fødsel til 12 år.

 

Igangværende projekter:

Projektleder:

2015-2017: Barnet i Centrum (BiC2) et aktionsforsknings- og udviklingsprojekt med særligt henblik på overgangspædagogik, didaktik og nærvær. Deltagere: 125 pædagoger, konsulenter, dagtilbudsledere og daglejere fra ni kommuner.

 

2015-2019: Mad og måltider i dagtilbud. Et aktionsforsknings- og udviklingsprojekt i ni kommuner, hvor vi udforsker børns smag, madglæde og deltagelse i måltider i dagtilbuddet.

 

2017: Belastningsundersøgelse af 250 dagtilbud. Et projekt hvor vi i samarbejde med BUPL og FOA, undersøger hverdagsbelastninger i dagtilbud.

 

Forskningsleder:

2015-2019: Læringsledelse i dagtilbud. Et fireårigt praksisudviklingsprojekt, hvor vi dagtilbudsbørns syn på deres dagtilbudsliv, pædagogernes syn på børnene og forældre og lederes syn på børnenes liv i dagtilbuddet, i seks kommuner. På baggrund af disse data, kompetenceudvikler vi samtlige dagtilbud i kohorten: 170 børnehaver.

 

Deltager:

2014-2016: Projektet SIGNALS et EU-finansieret projekt med 5 europæiske lande om udvidet forældresamarbejde. Projektleder Irene Kaschefi-Haude.

Vis alle (82) »

Vis alle (94) »

ID: 190028