DPU

Ole Henrik Hansen

Lektor

Ole Henrik Hansen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskningsområder:

  • Dagtilbudspædagogik, -didaktik.
  • Interaktionsmønstre mellem personale og børn.
  • Ovegangspædagogik: Overgange mellem hjem og dagtilbud, mellem institutioner og mikroovergange i hverdagen.
  • Playful Learning.
  • Pædagogisk ledelse med særligt henblik på læreplaner.
  • Endvidere forskning om børns belastninger (ulighedsproduktion).
  • Værdier i dagtilbud og pædagogers børnesyn.
  • Kortlægning af børns trivsel, læring og udvikling i børnehaver og pædagogisk kvalitetsudvikling på baggrund af disse kortlægninger.
  • Kvalitetssikringsmodeller.

 

Igangværende projekter:

Projektleder:

2015-2017: Barnet i Centrum (BiC2) et aktionsforsknings- og udviklingsprojekt med særligt henblik på overgangspædagogik, didaktik og nærvær. Deltagere: 125 pædagoger, konsulenter, dagtilbudsledere og daglejere fra ni kommuner.

2015-2019: Mad og måltider i dagtilbud. Et aktionsforsknings- og udviklingsprojekt i ni kommuner, hvor vi udforsker børns smag, madglæde og deltagelse i måltider i dagtilbuddet.

2017: Belastningsundersøgelse af 250 dagtilbud. Et projekt hvor vi i samarbejde med BUPL og FOA, undersøger hverdagsbelastninger i dagtilbud.

 

Forskningsleder:

2015-2019: Læringsledelse i dagtilbud. Et fireårigt praksisudviklingsprojekt, hvor vi dagtilbudsbørns syn på deres dagtilbudsliv, pædagogernes syn på børnene og forældre og lederes syn på børnenes liv i dagtilbuddet, i seks kommuner. På baggrund af disse data, kompetenceudvikler vi samtlige dagtilbud i kohorten: 170 børnehaver.

 

Deltager:

2014-2016: Projektet SIGNALS et EU-finansieret projekt med 5 europæiske lande om udvidet forældresamarbejde. Projektleder Irene Kaschefi-Haude.

2017-2018: Styrket fokus på børns læring gennem et kvalificeret og differentieret forældresamarbejde og Styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer for alle børn

Vis alle (86) »

Vis alle (155) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 190028