Vanja Thaulow

cand.theol, Ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

Vanja Thaulow

Forskningsområder

Profil

I mit ph.d.-projekt beskæftiger jeg mig med Grundtvigs religiøse polemik i perioden 1810-1825. I disse år kæmpede Grundtvig en indædt kamp for den gammellutherske kristendom og gik op imod flere fremtrædende personer i samtiden. Mit primære analysemateriale er Grundtvigs polemiske skrifter mod Christian Molbech, H.C. Ørsted og H.N. Clausen, men jeg kigger også på de polemiske prædikener i perioden. Analyserne former sig som nærlæsninger med særligt fokus på Grundtvigs argumentationsform, selvfremstilling og ikke mindst polemisk stil. Ved hjælp af retorisk genreteori forsøger jeg desuden at etablere ’stridsskriftet’ som en selvstændig genre i forfatterskabet.

Ved siden af projektet arbejder jeg som editionsfilolog ved Grundtvigs Værker.

Vis alle (78) »

Vis alle (8) »

ID: 40192923