Elsebeth Lyng Pedersen

Laborant

Elsebeth Lyng Pedersen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

1981: Uddannet Bioanalytiker

1988: Ansat ved Danmarks JordbrugsForskning

  • Specialeområde: HPLC
  • Hovedområdet ligger indenfor bestemmelse af retinol, tocopheroler, betacarotener, glucosinolater samt fedtekstraktion efter Bligh & Dyer metoden
  • Stereokemisk sammensætning af Alfa-tocopherol
  • Arbejdsopgaverne består dels af rutineanalyser, optimering af analysemetoder samt vedligeholdelse af og fejlfinding på HPLC
  • Oplæring af elever og studerende
  • Bruger af Microsoft Officepakken samt softwareprogrammet Turbochrom

ID: 31862070