Kirsten Marianne Klausen

Bibliotekar

Kirsten Marianne Klausen

Profil

Bibliotekar på AU Library, Katrinebjerg

Kontaktbibliotekar for Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab

PURE-validator for Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab

Underviser i Informationssøgning/Biblioteksintroduktion for bachelorer/civil og adgangskursister

ID: 52786962