Winnie Friis Johnsen

AC-fuldmægtig

Winnie Friis Johnsen

Profil

 

Arbejdsopgaver i stillingen som AC-fuldmægtig:

  • Analyse- og udviklingsopgaver
  • Kommunikationsopgaver: Artikler, opbygning af hjemmesider etc.
  • Internationale samarbejdsaftaler
  • Ledelsesbetjening i forhold til institutledelsen:         
  • Planlægning, mødemateriale og referater fra institutledelsesmøder
  • Sparring med sekretariatslederen
  • Administrative opgaver på tværs af instituttet
  • HR-opgaver i forbindelse med instituttets ansættelser
  • Understøttende sekretærfunktioner for institutleder og sekretariatsleder
  • Understøttende funktion i forhold til viceinstitutleder for forskning og talent og instituttets forskningsopgaver

ID: 8710857