Morten Raffnsøe-Møller

Lektor

Morten Raffnsøe-Møller
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder 

  1. etik, socialfilosofi og politisk filosofi, især (a) sociale og politiske forudsætninger for menneskelig frihed og selvvirkeliggørelse, (b) liberalistiske, kommunitaristiske, kantianske og hegelianske forståelser af 'det politiske', (c) undersøgelsen af moderne 'hypergoder'
  2. organisationsfilosofi, herunder især (a) det antropologiske grundlag for forskellige organisationsfilosofier, (b) offentlige/politiske institutioner og deres forhold til offentlige goder
  3. antropologiske emner, bl.a. menneskets sociale natur, frihed, fremmedgørelse, anerkendelse, selvvirkeliggørelse, historicitet, stærke selvevalueringer osv
  4. filosofihistoriske temaer
  5. miljø- og natur-filosofi, især natur og miljø forstået som socialt eller fælles gode.

Udvalgte publikationer

"Selvvirkeliggørelse og fremmedgørelse hos den unge Marx", Århus 2001
"Individual Freedom and Freedom in Common - Hegel's concept of Freedom", Århus 2001
"Anerkendelsens sociale grundformer: Kærlighed, agtelse og værdsættelse", Tidsskriftet Philosophia 27/3-4, 2000
"Roller, normer og moralsk selvudvikling. Habermas' selvvirkeliggørelsesmodel", Tidsskriftet Philosophia 26/3-4, 1999
Moral og menneskesyn I-II, Redaktør på Temaudgave af Tidsskriftet Philosophia, Århus 1999
Democratic 'Sittlichkeit' and Practical Reason. The Sources and Institutions of Rationality in Modern Democracies. A Systematic Reconstruction and Critique of Habermas' Theory, ph.d.-thesis, Aarhus University 1998.
"Moral Reasoning and Moral Practice", in Commonality and Particularity in Ethics, (Ed.): Lilli Alanen et al, MacMillan, Houndmills 1997

Vis alle (23) »

Vis alle (12) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 13024