Kim Gustavson

Seniorforsker

Kim Gustavson
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Kim Gustavson. Seniorforsker ved DCE - Dansk Center for Miljø-og Energiministeriet Aarhus UniversitetM.Sc. Marin biologi og økologiKøbenhavns Universitet 1987. Kim har mere end 25 års erfaring med projektledelse, forskning og rådgivnings opgaver for private virksomheder, internationale organisationer (IMO, EEA, OSPAR, OECD, EMSA, HELCOM, Nordisk Ministerråd, AMAP m.fl) og miljømyndigheder i Danmark og Grønland. Ekspertise inden for akvatisk økologi og økotoksikologi, miljøovervågning og monitering, miljørisikovurdering, forurenende stoffer i arktiske organismer,  farmakokinetisk (PBPK) modellering af miljøgifte. Siden 2011 fungerer som rådgiver for myndighederne i Grønland indenfor minedrift og olieefterforskning.  Har publiceret mere end 25 videnskabelige artikler og 75 tekniske rapporter.

ID: 40259664