Christian Edvard Horst

Ekstern lektor

Christian Edvard Horst
Se relationer på Aarhus Universitet

Personligt er jeg engageret i kulturmødet og deltager/har deltaget i forskellige former for arbejde vedr. kulturmøde- og ligestillingsforhold, bl.a. også i:

Medlem af Styregruppen i Nordisk Ministerråds Kampagne mod Fremmedhad. (Oktober 1994 - januar 1996).

Formand for Udvalget vedr. undersøgelse og kortlægning af mulighederne for at skabe bedre klageadgang for etniske minoriteter. Nævnet for Etnisk Ligestilling, Indenrigsministeriet. (April 1996 - Februar 1997).

Medlem af bestyrelsen (næstformand og formand) af Dokumentations- og rådgivningscentret om Racediskrimination, fra dets start i 1993 og frem.

Jeg er medstifter og deltager i: Nordisk Nettverk for Flerkulturell Pedagogisk Forskning (<http://home.hio.no/mceduc/>), som er tilknyttet Nordisk forening for pædagogisk Forskning,
og deltager i forskellige forskernetværk om etniske minoritetsspørgsmål. 

  • Diverse Teachers for Diverse Learners

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedOrganisation af eller deltagelse i konference

  • Celebrating Linguistic Diversity

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedOrganisation af eller deltagelse i konference

  • NERA 2014

    Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedOrganisation af eller deltagelse i konference

Vis alle (222) »

ID: 32132703