Marianne Tind

Teamleder

Marianne Tind

Profil

Jobprofil:

Kontaktbibliotekar for Juridisk Institut

  • Generel biblioteksvejledning

  • Indkøb af nye bøger og tidsskrifter

  • Undervisning i juridisk informationssøgning

  • Semesterhylder

  • Ansvarlig for erstatningssager

  • Ansvarlig for studentermedhjælpere i biblioteket

Profil

ID: 60455022