Anette Sørensen

Ledende forsøgsmedarbejder

Anette Sørensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Uddannet Bachelor i biologi.

Kurser: Fælles gartnerisk grundkursus, diagnosticering af planteskadegørere.

Værktøjer: PC-brugerkursus, word-97, excel-97, internet.

Ansvarsområder: Skadevoldende insekter og svampesygdomme på frugttræer og bærbærende planter.

Arbejdsopgaver: IP-kontrol, registreringer og optællinger af sygdoms- og skadedyrsangreb, kvalitetsundersøgelser af frugt (ydre og indre skader og arbejdet omfatter også laboratoriearbejde), blomstringskarakterer i æblesorter, frugtsætningsundersøgelser i æbler, pærer og kirsebær, ascosporeopsamling og –tælling, tilvækstmålinger (både gren- og frugttilvækst), knoptællinger i solbær, dissekering og undersøgelse af blomsterknopper, TDR- og tensionsmålinger, M80-håndtering (omfatter programmering af M80 og indsamling af egne og andres data og overførsel af disse data til PC), indtastning og bearbejdning af data, hovedsagelig i excel (både egne og andres indsamlede data), fungerer som udstiller på faglige udstillinger, er medlem af smagehold for nye æblesorter og er med til kvalitetsbedømmelser af nye æblesorter dyrket økologisk.

ID: 6996