DPU

Søren Breiting

Professor emeritus

Søren Breiting
Se relationer på Aarhus Universitet
Projekt Danske Dyrenavne

Medlem af styregruppen for Projekt Danske Dyrenavne Link: www.dyrenavne.com , som har til formål at oparbejde en standardisering af danske navne på danske insekter og andre smådyr. I samarbejde med Dansk Entomologisk Forening. Se også min litteraturliste for publikationer.
Miljøedderkoppen
http://www.miljoeedderkoppen.dk
IKT formidling af forskning om grundvand i Danmark: VAN D VID
http://www.uddannelse.uni-c.dk/ ) og GEUS (LINK: http://www.geus.dk/ ) udvikler Søren Breiting og Finn Mogensen, CVU Vest, et integreret Internet baseret undervisningsmateriale om drikkevand, grundvandsforekomster, trusler og miljøproblemer for Det Strategiske Miljøforskningsprogram (LINK: http://www.smp.au.dk/index.htm ) til folkeskolens store elever og deres lærere.
ENSI
http://w2.dpu.dk/curriculum/bio/ENSI/HomepageENSIDK.html

ID: 32128898