Kresten Lundsgaard-Leth

Undervisningsassistent

Kresten Lundsgaard-Leth
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsprojekt om Håbets Metafysik

Man taler igen om håb. Allerede i Philosophy and Social Hope fra 1999 efterlyser Richard Rorty en nutidig og (nu-)tidssvarende tekst, der kan nære håbet om et retfærdigt samfund uden herved - i modsætning til fx Det Kommunistiske Manifest og Det Nye Testamente - at forpligte sig på en tvivlsom metafysik. Barack Obamas (relative) politiske succes og sprogbrug markerer en betydelig genkomst for håbet i den moderne diskurs - og det kan med nogen ret hævdes, at Obamas The Audacity of Hope fra 2006 indfrier Rortys fordring om et håbs-dokument til sin tid (i.e. på modernitetens betingelser).

Mit projekt vil undersøge, hvorledes filosofien kan gøre os klogere på håb. Hermed vil jeg søge at belyse fx følgende spørgsmål: Hvorledes kan håbet forstås som en tænkning i mulighed (modsat sandsynlighed)? Er håbet at forstå som en epistemisk kategori eller snarere som et eksistentielt valg? Hvilken rolle spiller religiøse og sociale vilkår for et kvalificeret håb, der må tage udgangspunkt i virkeligheden i stedet for at plædere for ren utopisme? Hvordan påvirker det i det hele taget virkeligheden, hvis vi forholder os håbefuldt til den? Med andre ord: Gør det overhovedet nogen forskel at håbe - eller er håbsretorikken bare tom snak eller farlig ideologi? Hvad vil det sige at håbe på såkaldt eftermetafysiske betingelser (fx positivistiske eller neopragmatiske), og hvad skal vi alternativt forstå ved en håbets metafysik?

I belysningen af disse og andre spørgsmål påtænker projektet i særlig grad at inddrage tænkere som Hegel og Kierkegaard.  

Vis alle (6) »

ID: 17600786