DPU

Elisa Nadire Caeli

Ph.d.-studerende

Elisa Nadire Caeli

Profil

Ph.d.-studerende på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet og Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol. Mit ph.d.-projekt fokuserer på elevers udvikling af datalogisk tænkning (computational thinking). Datalogisk tænkning indebærer at kunne ræsonnere ud fra den logik, der ligger til grund for kodning, og at kunne anvende praksisser og tænkning fra datalogi til problemløsning. Aktuelt er et nyt valgfag, teknologiforståelse, der blandt andet involverer datalogisk tænkning, introduceret på forsøgsbasis i folkeskolen fra august 2017, og undersøgelsen ICILS tester i 2018 elevers kompetencer til at tænke datalogisk. Projektets formål er derfor at opnå viden om, hvilken undervisning i datalogisk tænkning der virker bedre end anden i folkeskolens praksis, designet som et mixed methods-studie forankret i ICILS.

Vis alle (2) »

ID: 118623476