Lotte Tind

Sekretariatsleder

Lotte Tind
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

 

  • Bistår institutledelsen med dennes ledelse af instituttet
  • Leder institutsekretariatet og står herunder for planlægning og fordeling af arbejdsopgaver
  • Har ledelsesansvar for instituttets tekniske personale - dog undtaget laborantgruppen
  • Forbereder - i samarbejde med institutlederen - instituttets ledelsesmøder samt møder i samarbejdsudvalg, gruppelederkredsen og institutforum, udarbejder referat samt sikrer opfølgningen på institutlederens beslutninger
  • Bistår - i samarbejde med Administrationscenter ST – institutlederen med den økonomiske planlægning af og opfølgning på instituttets aktiviteter
  • Indgår som led i opgavevaretagelsen som dialogpartner i diverse samarbejdsrelationer internt ved AU – primært i forhold til Administrationscenter ST og dekansekretariatet.

ID: 1770