Helle Plauborg

Mobberamte praksisser og læringsmuligheder

Projekt

  • Institut for Læring
Se relationer på Aarhus Universitet
Ph.d.-projektet handler om at undersøge forholdet mellem mobberamte praksisser og elevers faglige læringsmuligheder ud fra spørgsmål som: Hvilke kræfter interagerer i forholdet mellem mobberamte praksisser og elevers faglige læringsmuligheder? Hvordan kan dette forhold forstås? Og varierer elevers oplevelse af sammenhænge mellem mobberamte kontekster og faglige læringsmuligheder i tid og rum, dvs. eksempelvis afhængig af aktuelle relationsfordelinger i klassen på undersøgelsestidspunktet? Der tages ikke udgangspunkt i en færdig antagelse om, at mobberamte praksisser øver indflydelse på elevers faglige læringsmuligheder men åbnes op for, at der kan være flertydige og mangfoldige beretninger om, hvorvidt og i bekræftende fald hvordan elever oplever, at mobberamte praksisser interagerer med deres faglige læringsmuligheder. Ph.d.-projektet skal bidrage med viden om mobning som fænomen og tilbyde ét blik på, hvordan eventuelle sammenhænge mellem mobberamte praksisser og elevers faglige læringsmuligheder kan undersøges og forstås med det overordnede formål at skabe viden, der kan omsættes i indsigt, som kvalificerer handling i mobberamte kontekster i folkeskolen.
Projektet er primært empirisk (inspireret af grounded theory som den er videreudviklet af blandt andre Kathy Charmaz) men tager sit teoretiske afsæt i læringsteori, der anskuer læring som både en kognitiv proces og social praksis i form af deltagelse. De primære læringsteoretiske inspirationskilder er Anna Sfard og Paul Cobb, der teoretisk og empirisk har arbejdet med netop at sammentænke kognitive og sociale aspekter ved elevers læreprocesser.
Undersøgelsesdesignet baserer sig på deltagerobservation af undervisning og kvalitative interview med elever fra mellemtrinnet.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201101/01/2014

ID: 34442970