Juridisk Institut

Hanne Marie Motzfeldt

Lektor

Hanne Marie Motzfeldt er leder af Center for Ret & Digitalisering (CREDI) med ansvar for udvikling af et forskningsmiljø indenfor digitalisering i den offentlige sektor. Hanne Marie arbejder som lektor i forvaltningsret og persondataret selv primært med forvaltningsinformatoriske problemstillinger. Udgangspunkterne for hendes forskning er databeskyttelsesrettens og forvaltningsrettens grundlæggende principper og disses regulering af udvikling og brug af nye teknologier. Frem til 2019 deltager hun i et større samarbejde, hvor den almindelige forvaltningsrets betydning for offentlige it-løsninger skal klarlægges, ligesom hun deltager i Etisk Råds projektarbejde med wearables og en række mindre, uformelle samarbejder med offentlige institutioner om forvaltningsinformatoriske udfordringer. Hanne Marie underviser og vejleder primært i digital forvaltning og databeskyttelsesret.

Vis alle (63) »

Vis alle (78) »

ID: 115372697