Hanne Kongsted

Cand med vet, Phd, Postdoc

Hanne Kongsted

Profil

Mit arbejdsområde er bredt og dækker mange aspekter inden for sundhed og velfærd hos grise. Jeg er bl.a. involveret i projekter vedr. årsager til sodødelighed i konventionelle besætninger, årsagsforhold ved halebid og lunge-lidelser hos slagtesvin i alternative produktioner (øko- og friland), infektøse årsager til og diagnostik af spædgrise diarré, alternativer til antibiotika og zink ved diarré, adfærd hos drægtige søer i konventionelle stalde og lokalbedøvelse ved kastration. Undervisningsmæssigt deltager jeg bl.a. i kurset Økologisk Husdyrbrug og fungerer som vejleder for speciale- og masterstuderende. 

Vis alle (35) »

Vis alle (21) »

ID: 99727409