Hanne Kongsted

Cand med vet, Phd, Postdoc

Hanne Kongsted

Profil

Jeg arbejder med sundhed og velfærd hos grise. Jeg har i mange år beskæftiget mig
med sygdomsdiagnostik og i forbindelse med mit ph.d.-studie især med diagnostik
af diarré hos nyfødte grise. For tiden beskæftiger jeg mig primært med at sammenligne
forekomst af slagtelæsioner hos konventionelle-, økologiske- og frilandsgrise. Ved
siden af det, er jeg involveret i forskellige velfærds- og økologi projekter og
arbejder videre med at undersøge årsager til spædgrise-diarré. I den sammenhæng
er jeg bl.a. medvejleder for specialestuderende.

Vis alle (20) »

ID: 99727409