Frank Willem Oudshoorn

Frank W Oudshoorn
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

  • Økologisk planteavl
  • Innovativ teknologi til kvægbrug, herunder adfærdssensorer og mobil malkning
  • Afgræsning, system og teknik
  • Bæredygtighedsanalyse af teknologi

 

Projekter 
Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug
Mælk fra naturarealer
Malkning i marken
Udvikling og optimering af trådløst sensor netværk til online monitering af adfærd og sundhed hos husdyr i udendørs miljø
Vidensyntese energiforbrug primær landbrugsproduktion
Højteknologisk økologisk dyrkningsplatform
Future Farm
Automatic Milking
AUTOGRASSMILK
Teknik til Afgræsning
Flerårige kløvergræsmarker til afgræsning

ID: 3272