Erling Bjerregaard Pedersen

Klinisk Professor Dr. Med., Professor emeritus

Curriculum Vitae

Kliniske kvalifikationer

Lægevidenskabelig embedseksamen, Aarhus Universitet 1973

 

Specialist i intern medicin 1982

 

Specialist i nyresygdomme 1984

 

Overlæge siden 1987

 

Videnskabelige kvalifikationer

 

Doktordisputats, Aarhus Universitet 1979

 

Lektor i intern medicin, Aarhus Universitet 1988

 

Professor i nyremedicin, Aarhus Universitet siden 1990

 

Mere end 340 originale peer reviewede videnskabelige artikler inden for forskningsfelterne nyresygdomme, blodtryksforhøjelse og væske og elektrolytforstyrrelser. Dertil kommer mange oversigtsartikler, proceedings, læserbreve etc.

 

Gæsteforelæsninger, præsentation af videnskabelige meddelelser, og mødeledelse ved mange internationale kongresser

 

Initiativtager til og vejleder for mere end 32 afsluttede doktordisputatser / Ph D programmer, samt 6 igangværende Ph D programmer

 

Medlem af redaktionen for videnskabelige tidsskrifter. Referee for mange videnskabelige tidsskrifter

 

Principal Investigator eller National Koordinator i mange klinisk kontrollerede undersøgeler

 

Undervisning

Megen erfaring i undervisning af medicinske studenter, læger og speciallæger. Erfaring med international undervisning og med tilrettelæggelse af internationale kurser

 

Ledelse

 

Erfaring som forskningsleder, som leder af forskningslaboratorier, som leder af kliniske afdelinger og som undervisningsleder

 

Medlem af, eller formand for, udvalg vedrørende bedømmelse af kvalifikationer til professorater ved danske og udenlandske universiteter.

 

Medlem af, eller formand for, for udvalg vedrørende bedømmelse /ansættelse af ledende medarbejdere ved hospitaler i Danmark 

 

 

 

Hædersbevisninger

 

August Fogh Jensen og Hustrus Legat 1976.

 

Cai Holtens Fond 1982

 

Dansk Hypertensionsselskab, Glaxo-pris 1985

 

August Fogh Jensen og Hustrus Legat 1986

 

Dansk Nefrologisk Selskab, Momsens Legat 1994

 

Jyllandspostens Fond 1997

 

Ringkjøbings Amts Initiativpris 2003

 

Holstebro Frimurers 125 års Jubilæumlegat 2005

 

Dansk Hypertensionsselskabs Hæderspris 2008

 

Hans Ibsens Hypertensions Pris 2013