Christian Friis Børsting

Ph.d., Seniorrådgiver

Christian Friis Børsting

Profil

Forskning

Mit forskningsområde dækker ernæring og fysiologi hos kvæg med fokus på næringsstofudnyttelse, udskillelse af næringsstoffer og produktionsegenskaber. Forskningsaktiviteterne omfatter:
• Ernærings- og fodringsstrategier, der understøtter en høj produktivitet og en lav miljøpåvirkning af malkekøer
• Fodringsstrategier til malkekøer med et lavt indhold af grovfoder
• Effekt af fodringen på methanemission

Jeg giver forskningsbaseret rådgivning til myndighederne om virkningerne af husdyrproduktion på klima og miljø. Jeg underviser også i dette emne i et kursus for kandidatstuderende.

Igangværende projekter

Manure Standards: http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/udvikling-af-nyt-faelles-system-til-goedningsregnskab-til-oestersoelandene/

Tørkefodring – kan malkekøer undvære grovfoder: https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Sider/Kn-18-Kan_koeer_undvaere_grovfoder.aspx

Vis alle (3) »

ID: 52011627