Bo Kristian Holm

cand. theol. ph.d., Lektor

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1970

Født 1970. Gift med uddannelsesleder, gymnasielektor Lise Bitsch Holm. Far til Jonathan (dec. 1994), Kristoffer (dec. 1999) og Jens Jakob (jan. 2005).

Uddannelse & grader

1988

Klassisk sproglig student, Viborg Katedralskole

1995

Aarhus Universitets Guldmedalje for afhandlingen "Forståelsen af menneskets helliggørelse hos Martin Luther og Jürgen Moltmann"

1996

Cand. theol. Aarhus Universitet

2001

Ph.d. i teologi på afhandlingen "Liv og lov. Luthers forståelse af det kristne menneske undersøgt i lyset af udfordringen fra den nyere Pauluseksegese"

2004

Lektorkvalificeret (Dogmatik)

2014

Professorkvalificeret (Dogmatik)

Ansættelser

01-09-1996  -  31-12-1996

Forskningsassistent, Institut for Systematisk Teologi (IST), nu Afdeling for Systematisk Teologi (AST)

01-02-1997  -  31-07-2000

Ph.d.-stipendiat, IST

01-09-2000  -  31-01-2001

Ekstern lektor, IST

15-03-2001  -  30-04-2004

Adjunkt i dogmatik, IST

01-08-2002  -  31-01-2003

Registration officer for the conference "The Future of Lutheran Theology: Charisms and Contexts".

01-10-2002

Ulønnet hjælpepræst i Skelager pastorat, Århus.

01-05-2004  -  30-04-2005

Adjunkt finansieret af Carlsberg-fondet (AST)

01-05-2005  -  13-08-2007

Lektor finansieret af Carlsberg-fondet (AST)

14-08-2007  -  13-08-2009Lektor og projektleder finansieret af bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation *(AST)
14-08-2009 - 31-12-2010Lektor i Dogmatik ved Afdeling for Systematisk Teologi
01-01-2011 -Lektor i Dogmatik, Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund
Redaktionsarbejde 
 01-06-2006  -Medlem af redaktionen af Dansk Teologisk Tidsskrift
01-06-2014 - Hovedredktør af Dansk Teologisk Tidsskrift

Kurser

2001

Universitetspædagogisk kursus for adjunkter.

1999

Universitetspædagogisk kursus for ph.d.-studerende.

Udlandsophold

17-09-1993  -  18-02-1994

Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, prof. Jürgen Moltmann

01-04-1998  -  31-07-1998

Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, prof. Oswald Bayer

18-05-2004  -  27-05-2004

Tantur Ecumenical Institute, Jerusalem.

Administrative poster

01-01-2004  -  01-10-2004

Praktisk koordinator for satsningsområdet "Etik, Ret & Religion"

2001

Suppleant for tillidsrepræsentanten

15-10-2004  -  30-06-2005

Fungerende tillidsrepræsentant

 09-09-2009 - 31-12-2012 Tillidsrepræsentant (Fællestidllidsrepræsentant for IKS 01.01.12-31.12.12).
01-01-2013 - 31-12-2013Suppleat for tillidsrepræsentanten
01-01-2011 - Koordinator for forskningsenheden "Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur"

Internationale poster

01-01-2005

Medlem af styregruppen for Nordic Luther Network

01-01-2002  -  20-01-2003

Member of the Organizing Committee for the confererence: "The Future of Lutheran Theology: Charisms & Contexts", University of Aarhus, January 16-20, 2003.

03-10-2007  -Vicepræsident for Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V.

Forskningsprojekter

01-05-2004  -  13-08-2007

Mellem eksplikation og kommunikation. Forskelle og fællestræk i teologiforståelsen hos Martin Luther og Philipp Melanchthon (Between Explanation and Communication. Differences and common features in the understanding of theology by Martin Luther and Philipp Melanchthon)

14-08-2007 - 13-08-2009

 

13-08-2009 ->

 

Reformatorisk teologi. Reception og transformation (Kollektivt FKK-projekt)

Reformatorisk teologi (Forskningssamarbejde på Aarhus Universitet)

Se mere på http://www.reformatoriskteologi.au.dk

Bevillinger

01-05-2004  -  30-04-2005

Forskningsstipendium fra Carlsbergfondet.

01-05-2005  -  30-04-2007

Forskningsstipendium fra Carlsbergfondet.

01-08-2007  -  30-07-2009Forskningsbevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation til kollektiv-projektet "Reformatorisk teologi. Reception og transformation"

Undervisning & vejledning

2003 -

Undervisning og vejledning på alle akademiske niveauer

1998  - 

Talrige foredrag om Luther og luthersk teologi på stiftspræstekurser, Præsternes efteruddannelse og TPC, Løgumkloster m.m.

Andre aktiviteter (se også under Aktiviteter)

2009

Organisator af konferencen "Reformation Theology: Reception and Transformation", Aarhus, 21.-24. august. Se mere på www.teo.au.dk/aarhus2009.

2007

Seminar leader, 11th international Congress for Luther Reseach, São Leopoldo, Brazil

17-05-2004Arrangør af konferencen: "Retfærdig krig - Hellig krig"