Anne Marit Waade

Lektor

Profile photo

Anne Marit Waade

Lektor

  • Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab
Postaddresse:
Helsingforsgade 14
5335, 245
8200
Aarhus N
Danmark

E-mail: amwaade@cc.au.dk

Telefon: +4587162009

Undervisning og forskning

Jeg underviser i medieæstetik og strategisk kommunikation, bl.a. tekstanalyse, billedanalyse, receptionsæstetik, branding og retorik. Min forskningsinteresse gælder samarbejder mellem brancher, f.eks. turisme og tv produktion, samt forholdet mellem sted og medier, bl.a. hvordan location bruges i tv serier, rejseseriernes kartografiske æstetik, rejsejournalistik, place branding, stedsspecifik kunst, paradismotiver i reklamefilm samt performative autenticitiet i forhold til sted.

Jeg er leder af forskningsprojektet "What Makes Danish Television Drama Travel?" (FKK 2014-2018), hvor vi blandt andet laver produktionsstudier af de danske tv drama serier samt publikumsundersøgelser i 9 forskellige lande rundt om i den vide verden. Jeg har desuden deltaget i et projekt om "TV underholdning" (FKK, www.tvunderholdning.au.dk) hvor jeg undersøgte jeg rejseserier vist på danske fjernsyn, samt et om"Krimi og kriminaljournalistik i Skandinavien" (FKK, www.krimiforsk.aau.dk) hvor jeg lavede et produktionsstudie af Wallander serien i Ystad. Jeg har også deltaget andre mindre forskningsprojekt, bl.a. om Reklamefilm som digital kulturarv (Statsbiblioteket), hvor jeg arbejdet med turistreklamefilm.

Jeg har desuden været engageret i et nordisk forskernetværk for stedsforskere fra forskellige faglige sammenhænge, bl.a. humangeografi, turisme, medie og kulturforskning. I denne sammenhæng har jeg været med i en FKK bevilling til netværket Emotional Geography, jeg har været medarrangerør på en række internationale konferencer, f.eks. Motion and Emotion within Place i 2009, og jeg har været medredaktør på bogen Re-Investing Authenticity – Emotion, Place and Tourism (2010).


Publikationer i udvalg

Taking place, screening place: Studying locations in Danish television drama production

Waade, A. M. & Hansen, K. T. 1 jun. 2018 A Companion to Screen Production. Batty (RMIT), C., Berry (RMIT), M., Kerrigan (Newcastle) , S., Dooley (Curtin), K. & Frankham (UTS), B. (red.). Wiley-Blackwell

Follow the money? Transnational co-production cultures in Nordic television drama

Waade, A. M. & Sundet, V. S. 1 feb. 2018 I : Critical Studies in Television.

Melancholy in Nordic Noir Television Drama

Waade, A. M. & Agger, G. 1 feb. 2018 Crime Pays - Contemporary Television Crime Dramas. Turnbull, S., Peacock, S. & Hansen, K. T. (red.). Palgrave Macmillan

'Just follow the trail of blood': Nordic Noir tourism and screened landscapes

Waade, A. M. 1 dec. 2017 The Scandinavian Invasion: The Nordic Noir Phenomenon and Beyond. McCulloch, R. & Proctor, B. (red.). Palgrave Macmillan

Medier, steder og turisme

Waade, A. M. 1 dec. 2017 Medieteori. Lauridsen, P. S. & Svendsen, E. (red.). Samfundslitteratur

Melancholy in Nordic Noir: Characters, landscapes, light & music.

Waade, A. M. 1 dec. 2017 I : Critical Studies in Television.

Introduktion: Kreativ markedskommunikation - æstetik og deltagelse

Waade, A. M. & Pedersen, B. S. 1 nov. 2017 Kreativ Markedskommunikation. Waade, A. M. & Pedersen, B. S. (red.). Systime 2245-2818 (ISSN) Bogserie, (MÆRKK – Æstetik og Kommunikation).

Branded content, fan turisme og location placement

Waade, A. M. 1 okt. 2017 Kreativ markedskommuniktion. Waade, A. M. & Pedersen, B. S. (red.). Systime, (MÆRKK – Æstetik og Kommunikation).

Locating Nordic Noir

Waade, A. M. & Hansen, K. T. 15 maj 2017 Palgrave Macmillan. 250 s.

Kreativ markedskommunikation: Æstetik og digital deltagelse

Waade, A. M. & Pedersen, B. S. 2017 Systime 2245-2818 (ISSN) Bogserie. (MÆRKK – Æstetik og Kommunikation).

Locations in Television Drama Series (special issue)

Waade, A. M. 2017 I : SERIES - International journal of TV series narratives.

Production Design and Location in the Danish Television Drama Series "Arvingerne" (The Legacy).

Waade, A. M. & Wille, J. I. 13 maj 2016 I : Kosmorama. 263

1864 og DR under forandring: public service, branding og lancering

Kring, N., Thaarup, C., Rasmussen, A., Svenningsen, S. D. & Waade, A. M. 20 feb. 2016 1864 : tv-serien, historien, kritikken . Hansen, K. T. (red.). Aalborg Universitetsforlag, s. 115-134 20 s. (Interdisciplinære kulturstudier; Nr. 8).

1864 på Fyn: FilmFyn, branding, filmturisme og location placement

Waade, A. M. & Østergaard, I. A. 20 feb. 2016 1864: tv-serien, historien, kritikken . Hansen, K. T. (red.). Aalborg Universitetsforlag, Kap. 8, s. 209-234 26 s.

When public service drama travels: the internationalization of Danish television drama and the associated production funding models

Jensen, P. M., Nielsen, J. I. & Waade, A. M. 1 jan. 2016 I : The Journal of Popular Television. 4, 1, s. 91-108 18 s.

Nordic Noir Tourism and Television Landscapes: In the footsteps of Kurt Wallander and Saga Norén

Waade, A. M. 2016 I : Scandinavica. 55, 1, s. 42-65 24 s.

Harry Potter som transmedia storytelling: franchise, fantasy og fans

Waade, A. M. & Toft-Nielsen, C. 2015 Medieanalyse. Lauridsen, P. S. & Svendsen, E. (red.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, Kap. Del 1, s. 60-82 23 s. 4

Local Colour in German and Danish television Drama: Tatort and Bron/Broen

Eichner, S. & Waade, A. M. 2015 I : Global Media Journal. German Edition. 5, 1, 20 s.

Armchair Tourism: The Travel Series as a Hybrid Genre

Damkjaer, M. S. & Waade, A. M. 2014 Travel Journalism : Exploring Production, Impact and Culture. Hanusch, F. & Fürsich, E. (red.). Basingstroke: Palgrave Macmillan, Kap. 3, s. 39-59 20 s.

Krimiens (å)steder

Waade, A. M. 2013 Viden om drab. Povlsen, K. K. (red.). Aarhus Universitetsforlag

Nordic Noir Challenging "The Language of Advantage": Setting, Light and Language as Production Values in Danish Television Series

Jensen, P. M. & Waade, A. M. 2013 I : The Journal of Popular Television. 1, 2, s. 259-265 7 s.

Nordic Noir Production Values: The Killing and The Bridge

Waade, A. M. & Jensen, P. M. 2013 I : Akademisk Kvarter. 7, s. 188-201 13 s.

Wallanderland: medieturisme og skandinavisk tv-krimi

Waade, A. M. 2013 Aalborg Universitetsforlag. 227 s. (Studier i krimi og kriminaljournalistik).

BBC’s Wallander series: Sweden seen with British eyes.

Waade, A. M. 2011 I : Critical Studies in Television.

Crime scenes: Conceptualizing Ystad as a location in the Swedish and the British Wallander TV crime series

Waade, A. M. 2011 I : Northern Lights. vol 9

Rejseserien - mellem engagerende journalistik, forbrugerorientering og tv-underholdning

Damkjær, M. S. & Waade, A. M. 2011 I : Journalistica. 1, s. 133-161

Den skandinaviske krimi - bestseller og blockbuster

Waade, A. M. & Agger, G. 2010 (redaktører).

Dæmoniserede destianationer: Morderisk plot på Højriis Slot og blodsporsturisme i Ystad

Waade, A. M. 2010 Fingeraftryk. Hansen, K. T. & Christensen, J. R. (red.). Ålborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 136 - 164 28 s.

Fra bestselller til blockbuster. Interview med producent Ole Søndberg, Yellow Bird

Waade, A. M. 2010 Den Skandinaviske krimi - bestseller og blockbuster.. 1. udg. Göteborg: NORDICOM, s. 205 - 211 6 s.

Haptic Routes and digestive destinations in cooking series: images of food and place in Keith Floyd and The Hairy Bikers in relation to art history

Waade, A. M. & Jørgensen, U. A. 2010 I : Journal of Tourism & Cultural Change. 8, 1-2, s. 84 - 100 17 s.

Imagine Paradise in Ads: Imagination and visual matrices in tourism and consumer culture

Waade, A. M. 2010 I : Nordicom Review. 31, 1, s. 15 - 33 18 s.

Introduktion. Skandinavisk krimiproduktion og krimiforskning

Waade, A. M. & Agger, G. 2010 Den skandinaviske krimi - bestseller og blockbuster. Agger, G. & Waade, A. M. (red.). 1 udg. Göteborg: NORDICOM, s. 11 - 18 7 s.

Performative Authenticity in Tourism and Spatial Experience: Rethinking the relation between travel, place and emotion in the context of cultural economy and emotional geography

Knudsen, B. T. & Waade, A. M. 2010 Re-investing Authenticity: Tourism, Place and Emotions. Leeds: Channel View Publications, s. 1-19 19 s.

Re-investing Authenticity: Tourism, Place and Emotions

Knudsen, B. T. (red.) & Waade, A. M. (red.) 2010 Leeds: Channel View Publications. 250 s. (Tourism and Cultural Change).

Rejseprogrammer: TV med udsigt

Waade, A. M. 2010 TV underholdning. Frandsen, K. & Bruun, H. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 147 - 170 23 s.

Små steder – store forbrydelser: Stedspecifik realisme, provinsmiljø og rurale landskaber i skandinaviske krimiserier

Waade, A. M. 2010 Den skandinavisk krimi: bestsellere og blockbustere. Agger, G. & Waade, A. M. (red.). 1 udg. Gøteborg: NORDICOM, s. 63 - 78 15 s.

Medier og Turisme

Jensen, J. L. & Waade, A. M. 2009 Systime Academic. 208 s.

The Girl With the Dragon Tattoo: Adapting embodied gender from novel to movie in Stieg Larsson’s crime fiction

Waade, A. M. & Povlsen, K. K. 2009 I : P.O.V..

Travel Series as TV Entertainment: Showing and consuming the world

Waade, A. M. 2009 I : MedieKultur.

Aesthetification of Politics: Non-verbal Political Communication in Danish Television Documentaries

Waade, A. M. & Have, I. 2008 Political Communication. Stömbäck, J., Ørsten, M. & Aalberg, T. (red.). NORDICOM

"I play roles, therefore I am": Placing LARP in a broader cultural perspective

Waade, A. M. & Sandvik, K. 2007 Knudepunkt 2007. Gade, M. (red.). 1.udgave udg. København, s. 250-256 7 s.

Imagining Paradise: Image schemata and affective participation in commercials exemplified by Bacardi and The Danish National Lottery.

Waade, A. M. 2007 I : P. O. V. - A Danish Journal of Film Studies. 23, s. 66-90 25 s.

Kunsten at stille de gode spørgsmål: Observations- og spørgeteknikker i kollegial supervision, undervisning og vejledning

From, U. & Waade, A. M. 2007 Kollegial supervison på universitetet. Andersen, H. L. & Søndergaard, L. (red.). Århus: Århus Universitetsforlag, s. 59-72 14 s.

Kys dine vinger; street art som uofficiel kunst i byens rum

Waade, A. M. 2007 Graffiti som engagement. Hedegaard, M. (red.). 1.udgave udg. Århus: Klim, s. 117-131 14 s.

Smagfulde fremstillinger: Oplevelsesmatricer i mad- og rejsejournalistik

Waade, A. M. & From, U. 2007 I : Journalistica. 21 s.

Al verden er en scene - rollespil som performativ fortælling

Waade, A. M. & Sandvik, K. 2006 Rollespil  - i æstetisk, pædagogisk og kulturelt perspektiv. Waade, A. M. & Sandvik, K. (red.). 1.udg. udg. Aarhus: Aarhus UniPresse, s. 7-23 15 s.

Armchair Travelling with Pilot Guides: Cartographic and Sensuous Strategies

Waade, A. M. 2006 Geographies of Communication: The Spatial Turn in Media Studies. Falkheimer, J. & Jansson, A. (red.). Göteborg: NORDICOM, s. 155-168 13 s.

Jeg - en actionhelt! Liverollespillets populærkulturelle matricer

Waade, A. M. 2006 Rollespil - i æstetisk, pædagogisk og kulturelt perspektiv. Waade, A. M. & Sandvik, K. (red.). 1.udg. udg. Aarhus: Aarhus UniPresse, s. 61 - 77 15 s.

Liverollespillets imagination

Waade, A. M. 2006 I : Vinduet. 3-4, s. 22-25 4 s.

Pilot Gudies som fantastisk rejse: Fysiks, medieret og imaginær turisme som æstetisk praksis

Waade, A. M. 2006 Det æstetiskes aktualitet. Bisgaard, U. & Fridberg, C. (red.). København: Multivers, s. 113-128 15 s.

Rollespil -  i æstetisk, pædagogisk og kulturelt perspektiv

Waade, A. M. (red.) & Sandvik, K. (red.) 2006 1. udgave udg. Aarhus: Aarhus UniPresse. 340 s.

Mediepolitik i spil - medier som aktør, arena og kulturpolitiske udfordringer i nordisk sammenhæng

Waade, A. M. 2005 I : Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, temanummer: Mediepolitik. 1-2005, 10 s.

Rejseholdets Danmarksbilleder - om stedets æstetik, kameraets kartografisk turistblik og rejsens forvandling

Waade, A. M. 2005 I : Passepartout. 24-2005, s. 64 - 81 17 s.

Temanummer Mediepolitik: Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

Waade, A. M. (red.) 1 aug. 2004 I : Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, temanummer: Mediepolitik.

Forskningsaktiviteter i udvalg

Leeds Metropolitan University

Waade, A. M. (Gæsteforsker)
1 maj 200915 jul. 2009

Fantastiske Steder : Nordisk Forskernetværk

Waade, A. M. (Arrangør)
28 apr. 200529 apr. 2005

Emotion, Media and Crime

Waade, A. M. (Arrangør)
29 sep. 20101 okt. 2010

Motion and Emotion within Place : International conference

Waade, A. M. (Arrangør)
7 okt. 20098 okt. 2009

Dæmoniserede destinationer

Waade, A. M. (Foredragsholder)
12 nov. 2009

Skandinavisk krimiindustri  : med kniven på pulsen....

Waade, A. M. (Arrangør)
2 jun. 20083 jun. 2008

Rejsebeskrivelser i global kultur : Nordisk symposium 

Waade, A. M. (Arrangør)
6 dec. 20077 dec. 2007

Rollespil og mediematricer: Aktuel rollespilsforskning og fiktionsbaserede som læring og selvfremstilling

Waade, A. M. (Foredragsholder)
17 jan. 2006