Anja Brinch Riber

Seniorforsker

Anja Brinch Riber
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Forskning indenfor basal og anvendt etologi med hovedvægt på udvikling af uønsket adfærd hos fjerkræ, herunder kannibalisme, fjerpilning og sammenklumpning i redekasser. De uønskede adfærd beskrives og den bagvedliggende motivation for at udføre de pågældende adfærd undersøges. Desuden udvikles metoder til at forebygge forekomsten af uønsket adfærd under moderne produktionsforhold, hvilket indtil nu har været koncentreret omkring effekten af forskellige tidlige opdrætsforhold og miljøberigelse.

Desuden forskes i LED-lys effekt på rumlig fordeling af slagtekyllinger og effekten af dette på konkurrence om ressourcer, velfærdsparametre samt produktionsparametre.

Hovedaktiviteter:

  • LED-lys og slagtekyllinger: præference for farvetemperatur, effekt af farvetemperatur på velfærds- og produktionsparametre, effekt af LED-lys kontra fluorescerende lysstofrør på rumlig fordeling, velfærds- og produktionsparametre.
  • Redevalg hos æglæggere, herunder problemerne med sammenklumpning i redekasser.
  • Effekten af kunstige kyllingemødre på vækst, produktion, frygt samt udvikling af fjerpilning og kannibalisme hos høner.
  • Effekten af miljøberigelse, designet til at fremme fourageringsadfærd, på kannibalisme hos moskusællinger.
  • Synkronisering af aktivitet hos fjerkræ

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32588312