Anette Vandsø

ph.d., Postdoc

Anette Vandsø

 

 

I mit aktuelle forskningsprojekt The Garden. RECONFIGURING NATURE. Her forsker jeg i hvordan de måder vi gennem tiderne har formgivet naturen i kunst, design, mad og haver afspejler hvem vi er; vores verdensopfattelser og kulturelle selvidentiet og selvfølgelig også, hvad det siger om vores grundlæggende forhold til naturen. Mit forskningsprojekt tager udgangspunkt i samtidsæstetikken og de tanker om 'den antropocæne epoke' som præger både naturvidenskaben, filsofien og kunsten i disse dage. 

Jeg er ansat i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og ARoS Aarhus kunstmuseum og er tilknyttet deres 2017 trinniale The Garden; the End of Time, the beginning of Times.

Jeg har i den forbindelse skrevet om Nyt Nordisk Køkken, om Meg Websters havekunst, lavet et interview med Bruno Latour om hans Gaiabegreb, holdt foredrag om det Antropocæne i kunsten, og kunst og klimaforandringer og meget andet. 

 

 

Tidligere projekter

"En Verden i Lyd" er et post doc projekt støttet af FKKs særlige Sapere Aude Eliteforsk-program. Projektet undersøger, hvordan lydteknologier spiller ind i vores kulturelle billeddannelser og narrativer med fokus på lydkunst.

Jeg har blandt andet skrevet om hvordan et lydværk som Jacob Kirkegaards 4 Rooms bidrager til vores forståelse af Tjernobyl-ulykken, og Hvordan japansl lydkunst tematiserer den digitale kultur, og det at vores Iphones og computere, potentielt set, kan bruges til at aflytte os, samt hvordan kan klimaeværker som Andrea Polli's installationer giver os nye forståelser af den verdensomspændende klimakrise vi står midt i. Og også om  hvordan er NASA's lydoptagelser giver os nye forestillinger om det ydre rum.

Jeg har grundlagt Det Nordiske Netværk for Forskning i Lydkunst og arrangeret den internationale konference Sound Art Matters 1-4 juni, 2016. Se omtale af projektet her: http://dac.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/forsker-i-lydkunst-modtager-27-millioner-kr/

Jeg har også skrevet en Tænkepause om Lyd, som snart udkommer.

 

"Musik og udsigelse" Mit ph.d-projekt, som var støttet af det Frie Forskningsråd, undersøgte jeg avantgardekunstens og den nyere kompositionsmusiks forhold til værkbegrebet. Musik er her både et "værk" i traditionelt forstand og en handling. Det kan læse om i min bog "Musik som værk og handling", 2016. Jeg har især forsket i komponister/kunstnere som John Cage, Alvin Lucier, Pierre Boulez, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Simon Steen Andersen, Margereth Leng Tan, Juliana Hodkinson.

 

Vis alle (36) »

Vis alle (53) »

ID: 1615