Anders-Christian Jacobsen

Professor MSO

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1963

Født d. 27. marts i Gøttrup, Hanherred.

  

Uddannelse & grader

1986

Højere Forberedelseseksamen, Aalborg Katedralskole

1995

Aarhus Universitets guldmedalje for afhandlingen "Skabelsestankens indhold og funktion i Irenæus' teologi".

1995

Cand. teol. fra Aarhus Universitet.

1995

Pastoralteologisk kursus, Pastoralseminariet i Aarhus.

1999

Ph.D. i teologi på afhandlingen "Opstandelsens menneske. En undersøgelse af opstandelsestanke og antropologi hos Irenæus og Origenes".

 2014 Dr. theol. på afhandlingen "Christ - the Theacher of  Salvation. A Study on Origen's Christology and Soteriology.
  

Ansættelser

1995  -  1998

Ph.D.-stipendiat ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet.

1998  -  2001

Adjunkt ved Institut for Systematisk Teologi, Afdeling for Dogmatik.

01-09-2001  -  31-08-2004

Carlsberg-stipendiat

01-09-2004

Lektor i teologi med særligt henblik på dogmatik.

 2014 Professor (mso) i dogmatik, Arts, Aarhus Universitet

Udlandsophold

2011 (1. april-30. juni)Gæsteprofessor i Halle
2008Bologna (1½ måned). Fellow ved Instituto di Studi Avanzati (ISA)

2003

Pisa og Rom. Origenes-studies. (1 måned)

1997  -  1997

Studieophold ved Philipps-Universität, Marburg, prof. W. Bienert (6 mdr.).

  

Forskningsledelse og administrative poster

1. jan. 2016 - 31. dec. 2019Leder af det europæiske forskeruddannelsesnetværk "The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization"
 1. febr 2010 - 2014Leder af forskningscentret Centre for the Study of Antiquity and Christianity
 1. febr. 2010 - 2014Leder af forskningsprojektet The transformation of religious identity in the Hellenistic-Roman world 100-600 AD. The significance of conversion and initiation to the formation of religious identity.  

2005-2009

Koordinator af fokusområdet 'Religion som normsætter', gruppe 1: 'Kampen om religiøse tekster i antikken'.

2005 - 2010

Medlem af bestyrelsen for forskerskolen.

2002 - 2005

Koordinator af satsningsområdet "Jøder, Kristne og Hedninger i Antikken - Kritik og Apologetik.

  

Internationale poster

2015-2019Medlem af bestyrelsen for den internationale patristiske sammenslutning "Association of International patristic Studies".
2013 -Medlem af advisory board for bogserien "Adamantiana", udgivet på Aschendorff Verlag, Münster.
2005 -Medlem af redaktionen af bogserien "Early Christianity in the Context of Antiquity (ECCA), udgivet på Peter Lang, Frankfurt am Main
2004 -Medlem af redaktionen af bogserien "Antikken og Kristendommen", udgivet på forlaget Anis / Eksistensen
2009 - 2013Leder af planlægningen af og vært for den 11, internationale Origenes-konference i Aarhus 2013.
2009 - 2012 Koordinator af NordForsk netværket The Religious Roots of Europe: Dynamics in the Formation and Transformation of Judaism, Christianity and Islam. 
2007 - 2009Koordinator for Nordisk Master uddannelse "Religious Roots of Europe"

2005  -  2008

Medlem af ledelsen for 'Nordic Network of Early Christianity'.

  

Andre aktiviteter (se også under aktiviteter)

 15.-16. juni 2009Opponent ved John Kaufmans disputat: Becomming Divine, Becomming Human: Deification motives in Irenaeus from Lyon, Menighedsfakultetet i Oslo.
2005Planlægning og leder af NordForsk ph.d.-kursus i Athen (sammen med Troels Engberg Pedersen

2005 - 2007

Medlem af Forlaget Aros' redaktionsudvalg

2005 -

I redaktionen for skriftserien 'Early Christianity in the Context of Antiquity' (ECCA)

2004 -

I redaktionen for internettidsskriftet "Patristik".

2003 -

Redaktør af skriftserien "Antikken og Kristendommen".

2000 - 2010

Medinitiativtager til og i ledelsen af forskerseminaret "Antikken og Kristendommen"

1998 -

Med-initiativtager til "Forum for Patristik".

1995 - 2005; 2013-

Underviser i kirkehistorie på Teologi for Lægfolk.

  
Bevillinger over 100.000 
2015EU, Marie-Skodlowska-Curie, 3.651.149 Euro til det europæiske forskningsuddannelsesnetværk "The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization".
2014EU, Marie-Skodlowska-Curie: 200.194 Euro til postdoc-stipendium, Anna Usacheva.
2014Det Frie Forskningsråd: 112.500 til udarbejdelse af EU-ansøgning
2009 Veluxfonden: 4.989.000 til forskningsprojektet "Transformation af religiøs identitet i den hellenistisk-romerske kulturkreds i perioden 100-600 e.Kr. Konversionens og initiationens betydning for religiøs identitetsdannelse 
2009 NordForsk: 895.062 n.kr. til forskningsnetværket "The Religious Roots of Europe: Dynamics in the Formation and Transformation of Judaism, Christianity and Islam 
2007Nordisk Ministerråd: 936.500 til planlægning af fælles nordisk masterprogram "The Religious Roots of Europe"  
2006Aarhus Universitets Forskningsfond:172.000 til publicering
2006 Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation: 1.500.000 til forskningsprojektet "The Discursive Fight over Religious Texts" 
2006 Aarhus Universitets Forskningsfond: 350.000 til gæsteprofessorer (sammen med dekanen for det teologiske fakultet)
2006 Aarhus Universitets Forskningsfond: 200.000 til konferencen "Jews, Christians and Pagans in Antiquity - Critique and Apologetics  
2004 Aarhus Universitets Forskningsfond: 437.000 til postdoc-stipendium i forskningsprojektet "Jøder, Hedninger og Kristne i Antikken
2004 Aarhus Universitets Forskningsfond: 101.596 til konference og konferencepublikation
2003 Carlsbergfondet: 420.415, personligt postdoc-stipendium 
2002 Carlsbergfondet: 481.700, personligt postdoc-stipendium 
2001 Carlsbergfondet: 392.965, personligt postdoc-stipendium
  
Ledelse af konferencer 
2005The Reception of Antique Religion and Culture in Judaism and Christianity
2007Jews, Christians and Pagans in Antiquity - Critique and Apologetics
2009Constructing religious identities: space and texts in Pagan, Jewish, and Christian Near East AD 100-400 (sammen med Rubina Raja)
2010Invention, Rewriting, Usurpation: Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity
  
  
Kollektive forskningsprojekter Se under aktiviteter
2013

The 11th international conference on Origen studies: Colloquium Origenianum Undecimum 'Origen and Origenism in the History of Western Thought'

2010-2014Transformation af religiøs identitet i den hellenistisk-romerske kulturkreds i perioden 100-600 e.Kr. Konversionens og initiationens betydning for religiøs identitetsdannelse
2007-2010The discursive Fights over Religious Texts in Antiquity
2004-2007Jews, Christians and Pagans in Antiquity – Critique and Apologetic
  
Egne forskningsprojekter 
 Kristologi og soteriologi hos Origenes fra Alexandria
  
Vejledning af ph.d.-studerende 
2016 - 2019 Laurel Lied: Origen reception in Danish and German Pietistic devotional literature.
2016 - 2019Michael Raubach: Origen and the modern protestant tradition.
2016 - 2019Renze Klamer: The values of individual freedom and dignity in modern organizations (sammen med Christina Busk, Etikos).
2015-2019Christian Hout Vrangbæk: Det nye menneske - Erasmus af Rotterdams antropologi i lyset af hans reception af Origenes.
2011-2015Maria Munkholt Christensen: De oratione. An investigation into the importance of prayer for the formation of Christian identity in antiquity
2010-2013Uffe Holmsgaard Eriksen: Drama as an expression of theology
2007-2011 Thorsten Rørbæk: Accounts of healing in fourth century Christian vitae with special focus on Athanasius Vita Antonii and Jeromes Vita Hillarionis  
2007-2013 (deltid)Kjeld Slot Nielsen: Gud som værnsmagt og som person i K.E. Løgstrups sene teologi og i nyere trinitarisk teologi 
2007-2009 Gitte Lønstrup: Memory and oblivion: Roman pas and Constantinopolitan present (324-565)