Mennesker og kulturer › Psykologi › Neuropsykologi

Tilbage til søgning

1 - 8 ud af 8Pr. side: 100
 1. Bærentsen, Klaus B.

  Neuropsykologi (Dynamisk selvorganisering i neurale processer, funktionel Magnetisk Resonans Skanning, Funktionelle hjernesystemer, Hjerneprocesser under meditation), Almen psykologi (Dynamisk Systemteori, Kulturhistorisk psykologi, Pragmatisme, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi, Økologisk Psykologi), Andre dyre- og menneskearters liv før og nu (Kulturhistorisk udvikling af psyken, Psykens evolution), Biologisk psykologi (Biologisk basis for psykiske fænomener, Evolutionær psykologi), Følelseslivets psykologi (Følelser og emotioner som kognitive funktion, Følelser og emotioners handlingsledende funktion), Kognitionspsykologi (Bevidsthed og ubevidste psykiske funktioner, Kognitionens basis i livsvirksomheden, Kognitive processers funktion i virksomheden, Meditation), Menneske og teknologi (Genstanddsmæssiggørelse af psykiske funktioner, Interiorisering af psykiske funktioner, Intuitive brugergrænseflader, Tjenligheder og menneskelig praksis), Psykologihistorie (Kulturhistorisk psykologi, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi), Tænknings- og problemløsningspsykologi (Tænkning som interioriseret handling)

  • Damholdt, Malene Flensborg

   Neuropsykologi (Assessment, neuropsykologiske udredninger), Gerontopsykologi (alderdommens psykologi), Hjerne- og nervesystem (neurodegenerative sygdomme, Parkinsons sygdom), Kognitionsforskning

   Her finder du Psykologisk Institut

   Vis detaljeret kort

   Kontaktoplysninger

   Psykologisk Institut
   Aarhus BSS
   Aarhus Universitet
   Bartholins Allé 9
   8000 Aarhus C

   psykologi@psy.au.dk

   CVR-nr: 31119103
   P-nr: 1003402932
   EAN-nr: 5798000419605
   Stedkode: 5411

   Er du studerende eller medarbejder?

   Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

   For studerende   Faglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

   For medarbejdere

   Akkrediteringer

   Hvad er Aarhus BSS?

   Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet.

   Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

   Her finder du Aarhus BSS

   Vis detaljeret kort