Mennesker og kulturer › Psykologi › Andre dyre- og menneskearters liv før og nu

Tilbage til søgning

1 - 4 ud af 4Pr. side: 100
 1. Bærentsen, Klaus B.

  Andre dyre- og menneskearters liv før og nu (Kulturhistorisk udvikling af psyken, Psykens evolution), Almen psykologi (Dynamisk Systemteori, Kulturhistorisk psykologi, Pragmatisme, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi, Økologisk Psykologi), Biologisk psykologi (Biologisk basis for psykiske fænomener, Evolutionær psykologi), Følelseslivets psykologi (Følelser og emotioner som kognitive funktion, Følelser og emotioners handlingsledende funktion), Kognitionspsykologi (Bevidsthed og ubevidste psykiske funktioner, Kognitionens basis i livsvirksomheden, Kognitive processers funktion i virksomheden, Meditation), Menneske og teknologi (Genstanddsmæssiggørelse af psykiske funktioner, Interiorisering af psykiske funktioner, Intuitive brugergrænseflader, Tjenligheder og menneskelig praksis), Neuropsykologi (Dynamisk selvorganisering i neurale processer, funktionel Magnetisk Resonans Skanning, Funktionelle hjernesystemer, Hjerneprocesser under meditation), Psykologihistorie (Kulturhistorisk psykologi, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi), Tænknings- og problemløsningspsykologi (Tænkning som interioriseret handling)

  Her finder du Psykologisk Institut

  Vis detaljeret kort

  Kontaktoplysninger

  Psykologisk Institut
  Aarhus BSS
  Aarhus Universitet
  Bartholins Allé 9
  8000 Aarhus C

  psykologi@psy.au.dk

  CVR-nr: 31119103
  P-nr: 1003402932
  EAN-nr: 5798000419605
  Stedkode: 5411

  Er du studerende eller medarbejder?

  Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

  For studerende  Faglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

  For medarbejdere

  Akkrediteringer

  Hvad er Aarhus BSS?

  Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet.

  Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

  Her finder du Aarhus BSS

  Vis detaljeret kort