Om AU

Mennesker og kulturer

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 80 ud af 80Pr. side: 100
 1. Bertelsen, Preben

  Almen psykologi (aktør, fri vilje, tilværelseskompetencer, tilværelsespsykologi), Antropologisk psykologi (det særligt menneskelige), Demokratibegrebet (demokratiseringsprocesser), Demokratiets psykologi, Etik og moralfilosofi, Psykologiens filosofi, Socialpsykologi (fundamentalisme, radikaliseringsprocesser, terrorisme)

  • Bohn, Annette

   Hukommelsens psykologi (Emotionel hukommelse, Selvbiografiske erindringer, livshistorie, udvikling af livshistorier hos børn), Kognitionspsykologi

   • Brynskov, Cecilia

    Klinisk psykologi - børn og unge (Autismespektrumforstyrrelser), Sprogpsykologi (Børns sprogtilegnelse, Sprog og kommunikation ved autisme), Sprogpsykologi, Sprogtilegnelse, Sprogudvikling, Talevanskeligheder og talepædagogik

    • Bærentsen, Klaus B.

     Almen psykologi (Dynamisk Systemteori, Kulturhistorisk psykologi, Pragmatisme, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi, Økologisk Psykologi), Andre dyre- og menneskearters liv før og nu (Kulturhistorisk udvikling af psyken, Psykens evolution), Biologisk psykologi (Biologisk basis for psykiske fænomener, Evolutionær psykologi), Følelseslivets psykologi (Følelser og emotioner som kognitive funktion, Følelser og emotioners handlingsledende funktion), Kognitionspsykologi (Bevidsthed og ubevidste psykiske funktioner, Kognitionens basis i livsvirksomheden, Kognitive processers funktion i virksomheden, Meditation), Menneske og teknologi (Genstanddsmæssiggørelse af psykiske funktioner, Interiorisering af psykiske funktioner, Intuitive brugergrænseflader, Tjenligheder og menneskelig praksis), Neuropsykologi (Dynamisk selvorganisering i neurale processer, funktionel Magnetisk Resonans Skanning, Funktionelle hjernesystemer, Hjerneprocesser under meditation), Psykologihistorie (Kulturhistorisk psykologi, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi), Tænknings- og problemløsningspsykologi (Tænkning som interioriseret handling)

     • Damholdt, Malene Flensborg

      Gerontopsykologi (alderdommens psykologi), Hjerne- og nervesystem (neurodegenerative sygdomme, Parkinsons sygdom), Kognitionsforskning, Neuropsykologi (Assessment, neuropsykologiske udredninger)

      • Fentz, Hanne Nørr

       Klinisk psykologi - voksne (Angstlidelser, Forebyggende indsatser til familier, Kogniriv adfærdsterapi, Parforhold, Self-efficacy begrebet, Virkningsmekanismer i terapi), Psykoterapi

       • Frederiksen, Yoon

        Sundhedspsykologi (infertilitet, psykologisk intervention og health)

        • Herold, Maria Dich

         Forbrug og kultur (Misbrugserfarne unges sociale relationer), Identitet

         • Holm, Tine

          Klinisk psykologi - voksne (skizofreni), Kognitionspsykologi (Autobiografisk hukommelse, narrativer )

          • Holmgren, Helle

           Klinisk psykologi - børn og unge (Naturlig og kompliceret sorg; , Psykologisk behandling, Tab af forælder; , Vedvarende Sorgforstyrrelse; ), Klinisk psykologi - voksne (Naturlig og kompliceret sorg ved tab af partner i en ung alder; , Psykologisk behandling, Sorg og forældreevne; , Stress; , Vedvarende Sorgforstyrrelse; ), Krise- og traumepsykologi (PTSD efter tab; , Resiliens, Risikofaktorer; ), Psykopatologi og psykodiagnostik, Risiko og sundhed (Forebyggelse af stress ), Sundhedspsykologi

           • Hougaard, Esben

            Klinisk psykologi - voksne (angsttilstande, depression, kognitiv adfærdsterapi, Psykoterapi)

            • Johannessen, Kim Berg

             Kognitionspsykologi (Motivation og selvbiografiske erindringer), Sundhedspsykologi (Motivation og vægttab, Overvægt og fedme)

             • Johannsen, Maja

              Klinisk psykologi - voksne (Mindfulness, Smerter), Sundhedspsykologi (Psykosocial kræftforskning), Udviklingspsykologi (Adult attachment)

              • Jørgensen, Carsten René

               Baggrund: Begreber, årsager og politik (Personlighedsforstyrrelser), Globalisering, Identitet, Klinisk psykologi - voksne (Personlighedsforstyrrelser), Livsstilssygdomme (Angst, Depression, Kulturanalyse), Personlighedspsykologi, Psykopatologi (Borderline lidelser, Identitetsforstyrrelser, Personlighedsforstyrrelser), Psykopatologi og psykodiagnostik, Psykoterapi (Procesforskning, Psykoanalytisk psykoterapi, Relationel psykoterapi), Psykoterapi (Psykoanalytisk psykoterapi, Relationel psykoterapi, Terapeutiske proces, Virkningsfaktorer)

               • Kingo, Osman Skjold

                Almen psykologi, Kognitionspsykologi (Children's Event Segmentation, Hukommelse hos spædbørn og småbørn), Sprogpsykologi (Tidlig begrebsdannelse), Udviklingspsykologi (Kognitiv udvikling, Objektindividuation, Spædbarnsforskning)

                • Kristensen, Marie Lundorff

                 Gerontopsykologi (alderdommens psykologi) (Alderdommens psykiske lidelser, Ældre efterladte), Klinisk psykologi - voksne (Naturlig og kompliceret sorg hos voksne, Vedvarende Sorglidelse), Krise- og traumepsykologi (Sorg, krise og traumatisering)

                 • Krøjgaard, Peter

                  Almen psykologi, Kognitionspsykologi, Menneske og teknologi, Udviklingspsykologi (Kognitiv udvikling, Objektindividuation, Social kognition, Spædbarnsforskning, Spædbørns omverdensforståelse, Udvikling af episodisk hukommelse)

                  • Madsen, Benedicte

                   Arbejds- og organisationspsykologi (Konsulentmetoder), Pædagogisk psykologi (Voksenpædagogik), Socialpsykologi (Anvendt socialpsykologi, Gruppedynamik, Kommunikation og dialog)

                   • Nielsen, Klaus

                    Almen psykologi (eksistens og psykologi), Indlæringspsykologi (Krop og læring), Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling (Interviewmetode og diskursanalyse), Pædagogisk psykologi (Læring i praksis og mesterlære)

                    • Nygaard, Simon Elsborg

                     Pædagogisk psykologi (Forandringsprocesser, læring, omstilling, borgerinddragelse), Socialpsykologi (integrativ teori og praksis a la Wilber, Esbjörn-Hargens, Tønnesvang, teori-praksis-udvikling, Trivsel, livskvalitet, subjektiv well-being,, økologisk bæredygtighed, økologisk bæredygtig adfærd, klima, miljø, ressourceforbrug, forbrugskultur, materialisme, alternativ livsstil, bæredygtig livsstil, psykologiske værdier, identitet, )

                     • O Connor, Maja

                      Gerontopsykologi (alderdommens psykologi) (Alderdommens psykiske lidelser, Livslang udvikling, Ældre efterladte, Ældre og PTSD), Klinisk psykologi - voksne (mindfulness træning (MBKT), Naturlig og kompliceret sorg hos voksne, Psykoterapi, PTSD, Vedvarende Sorgforstyrrelse), Krise- og traumepsykologi (PTSD hos ældre mennesker, PTSD og psykologisk belastning i kronisk sygdom, Sorg, krise og traumatisering)

                      • OToole, Mia Skytte

                       Klinisk psykologi - voksne (Angstlidelser, Depression, Socialfobi), Kognitionspsykologi (emotion awareness, emotionsforståelse, emotionsregulering), Psykoterapi (Emotionsfokuseret terapi, Emotionsregulering, Kognitiv adfærdsterapi, Virkningsmekanismer), Sundhedspsykologi (psykoonkologi, pårørende)

                       • Ottsen, Christina Lundsgaard

                        Arbejds- og organisationspsykologi ((Mellemøsten), Integration), Kognitionspsykologi (Målsætninger), Kulturpsykologi (Kønsidentitet)

                        • Ozer, Simon

                         Etnicitet, Globalisering (in the context of Ladakh), Identitet, Kulturel forandring, Kulturkontakt, Kulturpsykologi (Acculturation psychology), Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling (Mixed methods), Socialpsykologi (Psychology of globalization)

                         • Rasmussen, Anne Scharling

                          Hukommelsens psykologi (Funktionen af den selvbiografiske hukommelse)

                          • Sommer, Dion

                           Udviklingspsykologi (Børns perspektiver og børneperspektiver, Børns sociale relationer, Senmoderne barndom og familie, Udvikling i et økologisk perspektiv)

                           • Staugaard, Søren Risløv

                            Biologisk psykologi (sensitivering), Hukommelsens psykologi (involuntære erindringer), Klinisk psykologi - voksne (socialfobi), Kognitionspsykologi (opmærksomhedsbias)

                            • Strømgaard, Rikke

                             Pædagogisk psykologi (Erkendelseskulturer i PPR-praksis & barnets transformation i forbindelse med løsrivelse fra kontekst.)

                             • Svane, Riikka Pauliina

                              Hukommelsens psykologi (Episodisk hukommelse, Parental reminiscing, Reminiscing, Selvbiografisk hukommelse), Kognitionspsykologi, Udviklingspsykologi (Udvikling af episodisk hukommelse, udvikling af selvbiografisk hukommelse)

                              • Søgaard, Thomas Friis

                               Antropologi og etnografi (Alcohol, Bouncers, Cititizenship, Desistance, Discrimination, Embodiment, Ethnicity , Gangs, Gender, Masculinity, Night-time economy, Private policing, Security, Security networks , Violence, Youth )

                               • Thastum, Mikael

                                Forsknings- og undersøgelsesmetoder, Klinisk psykologi - børn og unge (Angstlidelser), Psykoterapi (Angstbehandling, Familieterapi, Kognitiv terapi), Sundhedspsykologi (Børn af somatisk syge forældre, Børneleddegigt, Børnesundhedspsykologi, Diabetes)

                                • Thylstrup, Birgitte

                                 Psykopatologi og psykodiagnostik (dobbeltdiagnoser: psykisk lidelse og stofmisbrug/dual diagnosis: mental illness and substance abuse), Psykoterapi (Relationel psykoterapi/Relational psychotherapy, Terapeutiske proces/Therapeutic Process), Udveksling (relationsarbejde i behandling, socialt netværk/treatment relations, social network)

                                 • Trillingsgaard, Tea

                                  Udviklingspsykologi (Familien, Forebyggende familieorienterede interventioner, Forældre-træning, Forældreskab, Overgangen når par bliver forældre, Par-tjek, Parforholdet)

                                  • Tønnesvang, Jan

                                   Almen psykologi (Anvendt almenpsykologi, Grundlagsproblemer i psykologien, Teoreibaseret praksisudvikling), Antropologisk psykologi (det særligt menneskelige) (Integrativ psykologi, Motivation og Internaliseret selvregulering, Selv, Identitet, Livsstræben), Personlighedspsykologi (Personlighedens niveauer, Religiøsitetens psykologi), Pædagogisk psykologi (Dannelsespsykologi, Integration, Selvpædagogik, Vitaliseringsmiljøer for læring og udvikling)

                                   • Vedel, Anna

                                    Almen psykologi, Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling, Personlighedspsykologi (Personlighedsmodeller., Personlighedstræk.), Tænknings- og problemløsningspsykologi, Udviklingspsykologi (Akademisk succes., Intelligens., Personlighedsudvikling., Studievalg.)

                                    • Watson, Lynn Ann

                                     Hukommelsens psykologi (Involuntær hukommelse, Selvbiografiske hukommelse), Klinisk psykologi - voksne (depression, kognitiv adfærdsterapi)

                                     • Wellnitz, Kaare Bro

                                      Almen psykologi, Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling, Personlighedspsykologi (Motivation, Self-Determination Theory), Pædagogisk psykologi (Folkeskoleorganisering, Skole-engagement), Socialpsykologi