Mennesker og kulturer

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 77 ud af 77Pr. side: 100
 1. Bertelsen, Preben

  Almen psykologi (aktør, fri vilje, tilværelseskompetencer, tilværelsespsykologi), Antropologisk psykologi (det særligt menneskelige), Demokratibegrebet (demokratiseringsprocesser), Demokratiets psykologi, Etik og moralfilosofi, Psykologiens filosofi, Socialpsykologi (fundamentalisme, radikaliseringsprocesser, terrorisme)

  • Bohn, Annette

   Hukommelsens psykologi (Emotionel hukommelse, Selvbiografiske erindringer, livshistorie, udvikling af livshistorier hos børn), Kognitionspsykologi

   • Brynskov, Cecilia

    Klinisk psykologi - børn og unge (Autismespektrumforstyrrelser), Sprogpsykologi (Børns sprogtilegnelse, Sprog og kommunikation ved autisme), Sprogpsykologi, Sprogtilegnelse, Sprogudvikling, Talevanskeligheder og talepædagogik

    • Bærentsen, Klaus B.

     Almen psykologi (Dynamisk Systemteori, Kulturhistorisk psykologi, Pragmatisme, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi, Økologisk Psykologi), Andre dyre- og menneskearters liv før og nu (Kulturhistorisk udvikling af psyken, Psykens evolution), Biologisk psykologi (Biologisk basis for psykiske fænomener, Evolutionær psykologi), Følelseslivets psykologi (Følelser og emotioner som kognitive funktion, Følelser og emotioners handlingsledende funktion), Kognitionspsykologi (Bevidsthed og ubevidste psykiske funktioner, Kognitionens basis i livsvirksomheden, Kognitive processers funktion i virksomheden, Meditation), Menneske og teknologi (Genstanddsmæssiggørelse af psykiske funktioner, Interiorisering af psykiske funktioner, Intuitive brugergrænseflader, Tjenligheder og menneskelig praksis), Neuropsykologi (Dynamisk selvorganisering i neurale processer, funktionel Magnetisk Resonans Skanning, Funktionelle hjernesystemer, Hjerneprocesser under meditation), Psykologihistorie (Kulturhistorisk psykologi, Virksomhedsteori, Yoga, Buddhisme, Alkymi), Tænknings- og problemløsningspsykologi (Tænkning som interioriseret handling)

     • Damholdt, Malene Flensborg

      Gerontopsykologi (alderdommens psykologi), Hjerne- og nervesystem (neurodegenerative sygdomme, Parkinsons sygdom), Kognitionsforskning, Neuropsykologi (Assessment, neuropsykologiske udredninger)

      • Nørr Fentz, Hanne

       Klinisk psykologi - voksne (Angstlidelser, Forebyggende indsatser til familier, Kogniriv adfærdsterapi, Parforhold, Self-efficacy begrebet, Virkningsmekanismer i terapi), Psykoterapi

       • Frederiksen, Yoon Lia Keci

        Sundhedspsykologi (infertilitet, psykologisk intervention og health)

        • Herold, Maria

         Forbrug og kultur (Misbrugserfarne unges sociale relationer), Identitet

         • Holm, Tine

          Klinisk psykologi - voksne (skizofreni), Kognitionspsykologi (Autobiografisk hukommelse, narrativer )

          • Hougaard, Esben

           Klinisk psykologi - voksne (angsttilstande, depression, kognitiv adfærdsterapi, Psykoterapi)

           • Johannessen, Kim Berg

            Kognitionspsykologi (Motivation og selvbiografiske erindringer), Sundhedspsykologi (Motivation og vægttab, Overvægt og fedme)

            • Johannsen, Maja

             Klinisk psykologi - voksne (Mindfulness, Smerter), Sundhedspsykologi (Psykosocial kræftforskning), Udviklingspsykologi (Adult attachment)

             • Jørgensen, Carsten René

              Baggrund: Begreber, årsager og politik (Personlighedsforstyrrelser), Globalisering, Identitet, Klinisk psykologi - voksne (Personlighedsforstyrrelser), Livsstilssygdomme (Angst, Depression, Kulturanalyse), Personlighedspsykologi, Psykopatologi (Borderline lidelser, Identitetsforstyrrelser, Personlighedsforstyrrelser), Psykopatologi og psykodiagnostik, Psykoterapi (Procesforskning, Psykoanalytisk psykoterapi, Relationel psykoterapi), Psykoterapi (Psykoanalytisk psykoterapi, Relationel psykoterapi, Terapeutiske proces, Virkningsfaktorer)

              • Kingo, Osman Skjold

               Almen psykologi, Kognitionspsykologi (Children's Event Segmentation, Hukommelse hos spædbørn og småbørn), Sprogpsykologi (Tidlig begrebsdannelse), Udviklingspsykologi (Kognitiv udvikling, Objektindividuation, Spædbarnsforskning)

               • Krøjgaard, Peter

                Almen psykologi, Kognitionspsykologi, Menneske og teknologi, Udviklingspsykologi (Kognitiv udvikling, Objektindividuation, Social kognition, Spædbarnsforskning, Spædbørns omverdensforståelse, Udvikling af episodisk hukommelse)

                • Madsen, Benedicte

                 Arbejds- og organisationspsykologi (Konsulentmetoder), Pædagogisk psykologi (Voksenpædagogik), Socialpsykologi (Anvendt socialpsykologi, Gruppedynamik, Kommunikation og dialog)

                 • Nielsen, Bjarke

                  Baggrund: Begreber, årsager og politik (Socialpolitik), Deltagerobservation, Hierarki og status, Interview, Kvalitative metoder (Etnografi, Kvalitative studier af socialt arbejde), Minoriteter (marginale positioner, sociologisk teori), Rusmidler, misbrug og afhængighed, Velfærd (globalisering)

                  • Nielsen, Klaus

                   Almen psykologi (eksistens og psykologi), Indlæringspsykologi (Krop og læring), Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling (Interviewmetode og diskursanalyse), Pædagogisk psykologi (Læring i praksis og mesterlære)

                   • Nygaard, Simon Elsborg

                    Pædagogisk psykologi (Forandringsprocesser, læring, omstilling, borgerinddragelse), Socialpsykologi (integrativ teori og praksis a la Wilber, Esbjörn-Hargens, Tønnesvang, teori-praksis-udvikling, Trivsel, livskvalitet, subjektiv well-being,, økologisk bæredygtighed, økologisk bæredygtig adfærd, klima, miljø, ressourceforbrug, forbrugskultur, materialisme, alternativ livsstil, bæredygtig livsstil, psykologiske værdier, identitet, )

                    • O Connor, Maja

                     Gerontopsykologi (alderdommens psykologi) (Alderdommens psykiske lidelser, Livslang udvikling, Ældre efterladte, Ældre og PTSD), Klinisk psykologi - voksne (mindfulness træning (MBKT), Naturlig og kompliceret sorg hos voksne, Psykoterapi, PTSD, Vedvarende Sorgforstyrrelse), Krise- og traumepsykologi (PTSD hos ældre mennesker, PTSD og psykologisk belastning i kronisk sygdom, Sorg, krise og traumatisering)

                     • OToole, Mia Skytte

                      Klinisk psykologi - voksne (Angstlidelser, Socialfobi), Kognitionspsykologi (emotion awareness, emotionsforståelse, emotionsregulering), Psykoterapi (Emotionsfokuseret terapi, Kognitiv adfærdsterapi), Sundhedspsykologi

                      • Ottsen, Christina L.

                       Hukommelsens psykologi (Selvbiografisk hukommelse), Kognitionspsykologi (Fremtidsforventninger, og målsætning), Kreativitetens psykologi (Produkt identitet og Branding ), Kulturpsykologi (Kønsidentitet), Personlighedspsykologi (Locus of Control)

                       • Ozer, Simon

                        Etnicitet, Globalisering (in the context of Ladakh), Identitet, Kulturel forandring, Kulturkontakt, Kulturpsykologi (Acculturation psychology), Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling (Mixed methods), Socialpsykologi (Psychology of globalization)

                        • Jakobsen, Jacob Piet

                         Klinisk psykologi - voksne (Psykoterapi, mindfulness, kognitiv terapi, angsttilstande, depression), Psykoterapi (Mindfulness-baseret terapi)

                         • Rasmussen, Anne Scharling

                          Hukommelsens psykologi (Funktionen af den selvbiografiske hukommelse)

                          • Sommer, Dion

                           Udviklingspsykologi (Børns perspektiver og børneperspektiver, Børns sociale relationer, Senmoderne barndom og familie, Udvikling i et økologisk perspektiv)

                           • Staugaard, Søren Risløv

                            Biologisk psykologi (sensitivering), Hukommelsens psykologi (involuntære erindringer), Klinisk psykologi - voksne (socialfobi), Kognitionspsykologi (opmærksomhedsbias)

                            • Strømgaard, Rikke

                             Pædagogisk psykologi (Erkendelseskulturer i PPR-praksis & barnets transformation i forbindelse med løsrivelse fra kontekst.)

                             • Friis Søgaard, Thomas

                              Antropologi og etnografi (Alcohol, Bouncers, Cititizenship, Desistance, Discrimination, Embodiment, Ethnicity , Gangs, Gender, Masculinity, Night-time economy, Private policing, Security, Security networks , Violence, Youth )

                              • Thastum, Mikael

                               Forsknings- og undersøgelsesmetoder, Klinisk psykologi - børn og unge (Angstlidelser), Psykoterapi (Angstbehandling, Familieterapi, Kognitiv terapi), Sundhedspsykologi (Børn af somatisk syge forældre, Børneleddegigt, Børnesundhedspsykologi, Diabetes)

                               • Thylstrup, Birgitte

                                Psykopatologi og psykodiagnostik (dobbeltdiagnoser: psykisk lidelse og stofmisbrug/dual diagnosis: mental illness and substance abuse), Psykoterapi (Relationel psykoterapi/Relational psychotherapy, Terapeutiske proces/Therapeutic Process), Udveksling (relationsarbejde i behandling, socialt netværk/treatment relations, social network)

                                • Trillingsgaard, Anegen

                                 Klinisk psykologi - børn og unge (Forsknings- og undersøgelsesmetoder, Forældreintervention, Kognitiv Adfærdsterapi, og Autismespektrum forstyrrelser, Psykopatologi hos børn, især ADHD)

                                 • Trillingsgaard, Tea

                                  Klinisk psykologi - børn og unge (Forebyggende familieorienterede interventioner), Socialpsykologi (Interpersonel kommunikation, parforholdet), Udviklingspsykologi (Forældreskab, risikofaktorer og beskyttende faktorer når par får børn, Småbørnsfamilien, Tilknytningsstil)

                                  • Tønnesvang, Jan

                                   Almen psykologi (Anvendt almenpsykologi, Grundlagsproblemer i psykologien, Teoreibaseret praksisudvikling), Antropologisk psykologi (det særligt menneskelige) (Integrativ psykologi, Motivation og Internaliseret selvregulering, Selv, Identitet, Livsstræben), Personlighedspsykologi (Personlighedens niveauer, Religiøsitetens psykologi), Pædagogisk psykologi (Dannelsespsykologi, Integration, Selvpædagogik, Vitaliseringsmiljøer for læring og udvikling)

                                   • Vedel, Anna

                                    Almen psykologi, Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling, Personlighedspsykologi (Personlighedsmodeller., Personlighedstræk.), Tænknings- og problemløsningspsykologi, Udviklingspsykologi (Akademisk succes., Intelligens., Personlighedsudvikling., Studievalg.)

                                    • Watson, Lynn Ann

                                     Hukommelsens psykologi (Involuntær hukommelse, Selvbiografiske hukommelse), Klinisk psykologi - voksne (depression, kognitiv adfærdsterapi)

                                     • Wellnitz, Kaare Bro

                                      Almen psykologi, Kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling, Personlighedspsykologi (Motivation, Self-Determination Theory), Pædagogisk psykologi (Folkeskoleorganisering, Skole-engagement), Socialpsykologi

                                      Her finder du Psykologisk Institut

                                      Vis detaljeret kort

                                      Kontaktoplysninger

                                      Psykologisk Institut
                                      Aarhus BSS
                                      Aarhus Universitet
                                      Bartholins Allé 9
                                      8000 Aarhus C

                                      psykologi@psy.au.dk

                                      CVR-nr: 31119103
                                      P-nr: 1003402932
                                      EAN-nr: 5798000419605
                                      Stedkode: 5411

                                      Er du studerende eller medarbejder?

                                      Undervisning, eksamen, studievejledning, flytninger og meget andet.

                                      For studerende                                      Faglige oplysninger, meddelelser, sociale aktiviteter, ferie og meget andet.

                                      For medarbejdere

                                      Akkrediteringer

                                      Hvad er Aarhus BSS?

                                      Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet.

                                      Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

                                      Her finder du Aarhus BSS

                                      Vis detaljeret kort