Samfund og politik › Privatret og erhvervsret

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 41 ud af 41Pr. side: 100
 1. Andersen, Paul Krüger

  EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)

  • Edlund, Hans Henrik

   Bolig (Fast ejendom), International handelsret (International kontraktret)

   • Elsmore, Matthew James

    Det internationale samfund (EU- og WTO-ret, Immaterialret), EU-ret, Ophavsret/Immaterialret (Immaterialret)

    • Grosen, Anders

     Pension og pensionering (Pension), Privatøkonomi (Banker, Privatøkonomi og investeringsrådgivning), Realkredit (Realkredit), Risikovillig kapital (Risikostyring)

     • Hasselbalch, Ole

      Ansættelsesret (Ansættelsesret / individet), Arbejdsret (HR, Kollektiv arbejdsret, Personalejura), Menneskerettigheder (Foreningers retlige forhold, Presseret / medieret, Ytringsfrihed, mødefrihed)

      • Henschel, René Franz

       Forbrugerret (Juridiske aspekter af handel med mobiltelefoner og pervasive computing: privacy, marketing, contracting and liability issues), Køberet (Køb af mobiltelefoner, Pervasive computing), Selskabsret (CISG, sammenlignende kontraktret)

       • Howells, John

        Innovation, Iværksætteri (Patenter, Udvikling af produkter), Patentret (Patenter)

        • Madsen, Lasse Lund

         Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

         • Neville, Mette

          Bolig (Andelsboligforening), Corporate Governance (Corporate governance), Selskabsret (Små og Mellemstore Virksomheder - SMV)

          • Selmer, Bodil

           Antropologisk teorihistorie (arv, arveret, familie, retsantropologi), Arveret, Familie (arv ), Kulturhistorie (Biografi, Fyrvæsen, Redningsvæsen), Kvalitative metoder (Biografi)

           • Sommer, Tine

            Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret