Samfund og politik › Internationale forhold

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 64 ud af 64Pr. side: 100
 1. Andersen, Nikolaj K.

  Det internationale samfund (Imperialisme, Institutioner i Øst- og Sydøstasien,, Kinas nye Silkevej,, Liberal international orden,, Regionale ordener,), Sikkerhed (Amerikansk udenrigspolitik i Asien,, Japans udenrigspolitik,, Kinas udenrigspolitik,), Stat og suverænitet

  • Beach, Derek

   Det internationale samfund (Amerikansk udenrigspolitik, USA præsidentvalg, Valgkampagner), EU og Europa (EF-domstolen, EU institutioner, euro og folkeafstemninger, Folkeafstemninger, Forfatningstraktaten, Lissabon traktaten, offentlig opinion), Forskning i forskningsmetoder, Internationale organisationer (Internationale domstole), Valg og vælgere (Folkeafstemninger)

   • Brøgger, Katja

    EU og Europa (Bologna- og post Bolognaprocessen,, EU,, OECD,, Verdensbanken), Globalisering (Globalisering af videregående uddannelse), Metafysikkritik (Fransk og tysk kontinentalfilosofi,, Ny-materialisme, Performativitetsteori,, Postsstrukturalisme,), Organisations- og ledelsesteori (Etnografi i organisationer), Uddannelsespolitik (De videregående uddannelser), Uddannelsespolitik og uddannelsesøkonomi (Europæisk styring af uddannelse og styring gennem standarder,, Policy-analyse, Styring og forvaltning af uddannelse,)

    • Elklit, Jørgen

     Politisk historie (valglovsudvikling), Staters udvikling (demokratisering, demokratisk legitimitet, valg og demokratisk udvikling), Valg og vælgere (demokratimåling, kvalitetsvurdering af valgadministration, lokale partisystemer, Valgdeltagelse), Valgsystemer

     • Elsmore, Matthew James

      Det internationale samfund (EU- og WTO-ret, Immaterialret), EU-ret, Ophavsret/Immaterialret (Immaterialret)

      • Hansen, Annette Skovsted

       Det internationale samfund (De Forenede Nationer), Globalisering (Danmark, Japan, Kapacitetsudvikling, Netværk (Alumne/sociale), Udviklingsbistand, Vidensproduktion, Videnssamfund), Internationale organisationer (De Forenede Nationer), Japan (Rigssprogsordbøger, Udviklingsbistand), Japansk (Japansk som nationalsprog og Ainu), Kulturhistorie, Sikkerhed (Østasien), Socialhistorie, Sproglig identitet (Ordbøger, Rigssprog), Staters udvikling (Udvikoingsbistand)

       • Højfeldt Jakobsen, Helene

        Det internationale samfund (Folkeret), Sikkerhed (Terror og terrorbekæmpelse), Strafferet (Komparative studier)

        • Johannsen, Lars

         Baltikum (administration/bureaucracy, korruption, politisk udvikling), Demokratibegrebet (Korporatisme, korruption, populisme, Præsidentalisme), EU og Europa (Statskapacitet, udvidelse), Ideologi og holdning (populisme), Jugoslavien (administration/bureaucracy, corruption, democracy, Kroatien, political development, populisme, Slovenien), Sovjetunionen (Baltiske lande, Corruption, Georgien, Moldova, Ukraine), Staters udvikling (Demokratisering, Diktatur, International Politisk Økonomi, Korruption, korruptionsbekæmpelse, populisme, responsive states, Statskapacitet)

         • Kjær, Anne Mette

          Staters udvikling (forvaltning/bureaukrati, Regeringsførelse og politik i Afrika, Udviklingsbistand)

          • Knudsen, Tonny Brems

           Danmark og omverdenen (Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik), Det internationale samfund (Folkerettens regler for magtanvendelse, Humanitær folkeret, Humanitær intervention, International orden (og retfærdighed), Internationale protektorater - fredsopbygning, Magtanvendelse i international politik, Suverænitet og national selvbestemmelse), Internationale organisationer (De Forenede Nationer, Den Internationale Straffedomstol), Sikkerhed (International sikkerhed og verdensorden)

           • Mozaffari, Mehdi

            Det internationale samfund (Globalisation and civilisations), Filosofiske skoler og tænkere (Islamism, Political ideologies and regimes, totalitarianism), Sikkerhed (Global terrorism, the Middle East, the Persian Gulf)

            • Olesen, Simon Mølholm

             Danmark og omverdenen (FN, Kolonisering, Rigsfællesskabet), Imperier og kolonier (Kulturmøder, Magt, Materiel kultur og identitet,, Michel Foucault, Seksualitet, Økohistorie), Kulturhistorie (Ideologikritik, Kønshistorie, Magtforhold, Narrativer), Mentalitetshistorie (Erindringskultur, Identitet)

             • Olesen, Thorsten Borring

              Danmark og Norden (dansk Norden-politik, Norden-politik, Nordisk samarbejde), Danmark og omverdenen (Danmark og Europa, Danmark og globalisering, Danmark og Norden, dansk udenrigspolitiks historie, dansk udviklingspolitiks historie), EU og Europa (den europæiske integrations historie, nordisk samarbejde), Europæisk integration (EF/EU's historie og udvikling), Europæisk integration (Dansk Europapolitik), Italien (Italiens moderne historie), Politisk historie (Den kolde krig, Fascismen i mellemkrigstiden, Italiens moderne historie), Politisk historie (Danmark og Den kolde krig, Udenrigspolitik, Udviklings- og bistandspolitik)

              • Olsen, Birgitte Egelund

               Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

               • Pedersen, Jonas Gejl

                Identitet (Ontologisk Sikkerhed), Nationalisme (National identitet, Nationsdannelse), Sikkerhed (Disinformation, Kosovokrisen , Militære interventioner, Ruslands udenrigs- og sikkerhedspolitik, Strategisk kultur, Udenrigspolitisk analyse, Udenrigspolitiske kriser, Ukrainekrisen)

                • Pedersen, Jørgen Dige

                 Indien, Staters udvikling (Indien og Brasilien: Statslig styring og økonomi, Udviklingsbistand), Udvikling, Udviklingsøkonomi (International Politisk Økonomi)

                 • Pedersen, Karin Hilmer

                  EU og Europa (EU-udvidelsen til Central og Østeuropa), Miljøret, Retssociologi (post-kommunistiske lande og nye EU-medlemmer, Retlig regulering i nutidens samfund, Virkninger af retlig regulering), Staters udvikling (Den responsive stat)

                  • Pedersen, Rasmus Brun

                   EU og Europa (Amerikansk udenrigspolitik, dansk europapolitik , Dansk udenrigspolitik, EU, International politik, Kvalitativ metode)

                   • Pedersen, Thomas

                    Baltikum, Demokrati og magt, Det internationale samfund (liberal culturalisme, Teorien om kooperativt hegemoni), EU og Europa (Europæisk identitet, EU´s internationale rolle, EU´s udvidelse generelt), Filosofiske skoler og tænkere, Forskning i forskning, Forskning og samfund, Frankrig, Kulturhistorie (filosofi, idehistorie, romantikken), Nordamerika, Politisk og økonomisk filosofi og idéhistorie, Rusland, Storbritannien, Tyskland, Æstetik og kunstfilosofi

                    • Sakstrup, Casper

                     Demokrati og magt, Kvantitative metoder, Sikkerhed (Borgerkrige og tredjeparters indflydelse)

                     • Sedgwick, Mark

                      Afrika i alm. (Sudan), Europa i alm. (Islam i Europa, Neo-Sufisme), Islam (Islam og muslimer i Europa, Islamisme, Modernisering og reform, Sufisme), Kulturhistorie (Neo-Sufisme, Religiøsitet), Kulturmøde (Islam og vesten), Mellemøsten i alm. (Arabiske verden, Iran, Israel, Tyrkiet), Mystik og spiritualitet (Sufisme, Traditionalisme), Religion og politik (Eurasianisme, Islam), Religiøse bevægelser (Neo-Sufisme, Nye religiøse bevægelser, Typologi), Sikkerhed (Islamisme, Mellemøsten, Religion og terrorisme), Øvrige lande (Malaysia, Singapore)

                      • Sejersen, Mikkel

                       Sikkerhed (- Økonomiske sanktioner,, Repression), Staters udvikling (- Autoritære regimer,, Demokratisering)

                       • Skak, Mette

                        Politisk historie (Starten på den kolde krig (1943-1953)), Politisk historie (Starten på den kolde krig (1943-1953)), Politisk historie (Sovjetunionen og Komintern: Stalin), Politisk historie (Sovjetunionen og Komintern: Stalin), Politisk og økonomisk filosofi og idéhistorie, Rusland (Sovjetunionen/Sovjetimperiet, Tidligere statsdannelser), Sikkerhed (Nedlæggelsen af Komintern, Rusland udenrigspolitik, Ruslands globalisering, Sikkerhedspolitik, krige og konflikter, Sovjet og den kolde krig)

                        • Sommer, Tine

                         Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

                         • Sørensen, Georg

                          Det internationale samfund (Demokrati og udvikling, Den suveræne stats transformation, Det internationale system, verdensorden)

                          • Tolstrup, Jakob

                           EU og Europa (EU's naboskabspolitik, EU's udvidelse ), Rusland (Russisk udenrigspolitik), Sovjetunionen (Hviderusland, Moldova, politisk udvikling i de post-sovjetiske stater), Staters udvikling (Autoritære regimer, Demokratisering), Ukraine

                           • Ulriksen, Marianne Sandvad

                            Komparative metoder, Samfund og borger (civilsamfund og valg), Staters udvikling (Regeringsførelse og politik i Afrika, Udvikling i og bistand til den tredje verden), Velfærdssamfundet (fattigdom i mellemindkomst lande)

                            • Vedsted-Hansen, Jens

                             Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret