Samfund og politik

Tilbage til søgning

1 - 62 ud af 62Pr. side: 500
 1. Andersen, Paul Krüger

  EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)

  • Edlund, Hans Henrik

   Bolig (Fast ejendom), International handelsret (International kontraktret)

   • Elsmore, Matthew James

    Det internationale samfund (EU- og WTO-ret, Immaterialret), EU-ret, Ophavsret/Immaterialret (Immaterialret)

    • Hammerum, Camilla

     Straffeproces (Anklageskrifter, Forholdet mellem påtale og dom, Retskraft), Strafferet

     • Hasselbalch, Ole

      Ansættelsesret (Ansættelsesret / individet), Arbejdsret (HR, Kollektiv arbejdsret, Personalejura), Menneskerettigheder (Foreningers retlige forhold, Presseret / medieret, Ytringsfrihed, mødefrihed)

      • Henschel, René Franz

       Forbrugerret (Juridiske aspekter af handel med mobiltelefoner og pervasive computing: privacy, marketing, contracting and liability issues), Køberet (Køb af mobiltelefoner, Pervasive computing), Selskabsret (CISG, sammenlignende kontraktret)

       • Holst, Nicolaj Sivan

        Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

        • Jensen, Dennis Ramsdahl

         Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

         • Jensen, Eva Naur

          Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

          • Jepsen, Anders Strandet

           Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms i nationalt og EU-retligt perspektiv)

           • Madsen, Lasse Lund

            Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

            • Michelsen, Aage

             Selskabsbeskatning (Selskabsskatteret), Skatteret (Generationsskifteskatteret, International skatteret)

             • Neville, Mette

              Bolig (Andelsboligforening), Corporate Governance (Corporate governance), Selskabsret (Små og Mellemstore Virksomheder - SMV)

              • Olsen, Birgitte Egelund

               Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

               • Sommer, Tine

                Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

                • Stensgaard, Henrik

                 Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

                 • Storgaard, Anette

                  Kriminologi (Fængsler, løsladelse, Minoriteter i fængsler, Resocialisering, Udslusning), Strafferet (Sindssyge, Straffuldbyrdelse, Unge)

                  • Vedsted-Hansen, Jens

                   Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret