Samfund og politik

Tilbage til søgning

1 - 59 ud af 59Pr. side: 100
 1. Vedsted-Hansen, Jens

  Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret

  • Storgaard, Anette

   Kriminologi (Fængsler, løsladelse, Minoriteter i fængsler, Resocialisering, Udslusning), Strafferet (Sindssyge, Straffuldbyrdelse, Unge)

   • Stensgaard, Henrik

    Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

    • Sommer, Tine

     Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

     • Andersen, Paul Krüger

      EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)

      • Olsen, Birgitte Egelund

       Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

       • Neville, Mette

        Bolig (Andelsboligforening), Corporate Governance (Corporate governance), Selskabsret (Små og Mellemstore Virksomheder - SMV)

        • Madsen, Lasse Lund

         Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

         • Laursen, Anders Nørgaard

          Skatteret (International skatteret)

          • Jensen, Dennis Ramsdahl

           Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

           • Jensen, Eva Naur

            Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

            • Holst, Nicolaj Sivan

             Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

             • Henschel, René Franz

              Forbrugerret (Juridiske aspekter af handel med mobiltelefoner og pervasive computing: privacy, marketing, contracting and liability issues), Køberet (Køb af mobiltelefoner, Pervasive computing), Selskabsret (CISG, sammenlignende kontraktret)

              • Hasselbalch, Ole

               Ansættelsesret (Ansættelsesret / individet), Arbejdsret (HR, Kollektiv arbejdsret, Personalejura), Menneskerettigheder (Foreningers retlige forhold, Presseret / medieret, Ytringsfrihed, mødefrihed)

               • Hammerum, Camilla

                Straffeproces (Anklageskrifter, Forholdet mellem påtale og dom, Retskraft), Strafferet

                • Elsmore, Matthew James

                 Det internationale samfund (EU- og WTO-ret, Immaterialret), EU-ret, Ophavsret/Immaterialret (Immaterialret)

                 • Edlund, Hans Henrik

                  Bolig (Fast ejendom), International handelsret (International kontraktret)