Samfund og politik

Tilbage til søgning

1 - 60 ud af 60Pr. side: 100
 1. Vedsted-Hansen, Jens

  Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret

  • Storgaard, Anette

   Kriminologi (Fængsler, løsladelse, Minoriteter i fængsler, Resocialisering, Udslusning), Strafferet (Sindssyge, Straffuldbyrdelse, Unge)

   • Stensgaard, Henrik

    Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

    • Sommer, Tine

     Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

     • Olsen, Birgitte Egelund

      Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

      • Neville, Mette

       Bolig (Andelsboligforening), Corporate Governance (Corporate governance), Selskabsret (Små og Mellemstore Virksomheder - SMV)

       • Michelsen, Aage

        Selskabsbeskatning (Selskabsskatteret), Skatteret (Generationsskifteskatteret, International skatteret)

        • Madsen, Lasse Lund

         Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

         • Madsen, Palle Bo

          Aftaleret, Formueret, Konkurrenceret (i Danmark og EU), Markedsret (og markedsføringsret), Ophavsret/Immaterialret (og varemærkeret), Patentret

          • Jepsen, Anders Strandet

           Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms i nationalt og EU-retligt perspektiv)

           • Jensen, Dennis Ramsdahl

            Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

            • Jensen, Eva Naur

             Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

             • Holst, Nicolaj Sivan

              Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

              • Henschel, René Franz

               Forbrugerret (Juridiske aspekter af handel med mobiltelefoner og pervasive computing: privacy, marketing, contracting and liability issues), Køberet (Køb af mobiltelefoner, Pervasive computing), Selskabsret (CISG, sammenlignende kontraktret)

               • Hasselbalch, Ole

                Ansættelsesret (Ansættelsesret / individet), Arbejdsret (HR, Kollektiv arbejdsret, Personalejura), Menneskerettigheder (Foreningers retlige forhold, Presseret / medieret, Ytringsfrihed, mødefrihed)

                • Hammerum, Camilla

                 Straffeproces (Anklageskrifter, Forholdet mellem påtale og dom, Retskraft), Strafferet

                 • Elsmore, Matthew James

                  Det internationale samfund (EU- og WTO-ret, Immaterialret), EU-ret, Ophavsret/Immaterialret (Immaterialret)

                  • Edlund, Hans Henrik

                   Bolig (Fast ejendom), International handelsret (International kontraktret)

                   • Andersen, Paul Krüger

                    EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)