Juridisk Institut

Samfund og politik › Offentlig ret og erhvervsregulering

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 41 ud af 41Pr. side: 500
 1. Elsmore, Matthew James

  Det internationale samfund (EU- og WTO-ret, Immaterialret), EU-ret, Ophavsret/Immaterialret (Immaterialret)

  • Hammerum, Camilla

   Straffeproces (Anklageskrifter, Forholdet mellem påtale og dom, Retskraft), Strafferet

   • Hasselbalch, Ole

    Ansættelsesret (Ansættelsesret / individet), Arbejdsret (HR, Kollektiv arbejdsret, Personalejura), Menneskerettigheder (Foreningers retlige forhold, Presseret / medieret, Ytringsfrihed, mødefrihed)

    • Holst, Nicolaj Sivan

     Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

     • Jensen, Dennis Ramsdahl

      Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

      • Jensen, Eva Naur

       Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

       • Laursen, Anders Nørgaard

        Skatteret (International skatteret)

        • Madsen, Lasse Lund

         Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

         • Olsen, Birgitte Egelund

          Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

          • Andersen, Paul Krüger

           EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)

           • Sommer, Tine

            Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

            • Stensgaard, Henrik

             Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

             • Storgaard, Anette

              Kriminologi (Fængsler, løsladelse, Minoriteter i fængsler, Resocialisering, Udslusning), Strafferet (Sindssyge, Straffuldbyrdelse, Unge)

              • Vedsted-Hansen, Jens

               Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret