Samfund og politik › Offentlig ret og erhvervsregulering

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 25 ud af 41Pr. side: 25
 1. Andersen, Paul Krüger

  EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)

  • Elsmore, Matthew James

   Det internationale samfund (EU- og WTO-ret, Immaterialret), EU-ret, Ophavsret/Immaterialret (Immaterialret)

   • Hammerum, Camilla

    Straffeproces (Anklageskrifter, Forholdet mellem påtale og dom, Retskraft), Strafferet

    • Hasselbalch, Ole

     Ansættelsesret (Ansættelsesret / individet), Arbejdsret (HR, Kollektiv arbejdsret, Personalejura), Menneskerettigheder (Foreningers retlige forhold, Presseret / medieret, Ytringsfrihed, mødefrihed)

     • Holst, Nicolaj Sivan

      Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

      • Jensen, Dennis Ramsdahl

       Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

       • Jensen, Eva Naur

        Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

        • Jepsen, Anders Strandet

         Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms i nationalt og EU-retligt perspektiv)

         • Madsen, Lasse Lund

          Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

          • Madsen, Palle Bo

           Aftaleret, Formueret, Konkurrenceret (i Danmark og EU), Markedsret (og markedsføringsret), Ophavsret/Immaterialret (og varemærkeret), Patentret

           • Michelsen, Aage

            Selskabsbeskatning (Selskabsskatteret), Skatteret (Generationsskifteskatteret, International skatteret)

            Forrige 1 2 Næste