Religion og teologi › Religion › Religionsfilosofi

Tilbage til søgning

1 - 3 ud af 3Pr. side: 100
  1. Nørager, Troels

    Religionsfilosofi (det kristne hjertesprog, eros og agape, religion og demokrati, religion og kærlighed), 20. århundrede (Emerson, Grundtvig, Jürgen Habermas, William James), Gud (nyere, ikke-teistiske gudsopfattelser), Næstekærlighed (den kristne kærlighedstanke)

    • Vrangbæk, Christian Houth

      Religionsfilosofi, Bibelens receptionshistorie, Dogmer og trosbekendelser, Kirkefædrene (Augustin, Cyprian, Hieronymus, Hilarius, Origenes), Menneskeopfattelser i andre videnskaber (Menneskeopfattelse i renæssancen), Mentalitetshistorie, Reformationstiden (Erasmus af Rotterdam)