Religion og teologi › Kirken › Kirkehistorie

Tilbage til søgning

1 - 7 ud af 7Pr. side: 100
 1. Engberg, Jakob

  Kirkehistorie (kristenforfølgelse, martyrer og apologeter), Religion og samfund (religion og politik, kirke og imperium, Romersk forvaltning og retspleje, Romersk historie)

  • Ingesman, Per

   Kirkehistorie (Danmark og pavestolen i middelalderen, Den pavelige højesteret i middelalderen, Kirkens disciplin fra oldtid til oplysningstid, Kristendommens kulturhistorie i Danmark), Kulturhistorie (Danske processer for den pavelige højesteret, Kanonisk ret i dansk middelalder, Suppliker til Pønitentiariatet i Rom), Socialhistorie (Gejstligheden i senmiddelalderen), Økonomisk historie (Ærkesædets regnskaber fra senmiddelalderen)

   • Pedersen, Nils Arne

    Kirkehistorie (Egyptisk kirkehistorie, Gnosticisme, Manikæisme, Syrisk kirkehistorie, Syriske tekster i manikæisk skrift), Kirkefædrene (hæresiologi, koptisk og syrisk litteratur, Titus af Bostra), Kristendom (Dannelsen af NT-kanon, den arianske strid, Gnosticisme, Judasevangeliet, Konstantin den Store, Nag Hammadi, Oldkristen apologetik)

    • Schjørring, Jens Holger

     Kirkehistorie (Kirkehistorie 19.-20. årh), Kirken

     • Sommer, Mattias Skat

      Kirkehistorie (16. og 17. århundrede, Reformationerne i Europa og Danmark), Historiografi (Receptionen af og erindringen om reformationen)

      • Thaulow, Vanja

       Kirkehistorie (1800-tallet), Edition og tilrettelægning (Editionsfilologi), Prædiken (Homiletik), Retorisk analyse (, smæderetorik, Genreteori og -analyse), Øvrige tænkere (N.F.S. Grundtvig)