Religion og teologi › Religion › Ritualer

Tilbage til søgning

1 - 7 ud af 7Pr. side: 100
 1. Paldam, Ella

  Ritualer (Bjørnecermonien, Indiansk katolicisme), Etnicitet, Kristendom (Karismatisk helbredelse), Mystik og spiritualitet, Oprindelige folks religioner (Californiske indianere, Chumashindianerne), USA (Californien)

  • Petersen, Anders Klostergaard

   Ritualer (Kognitionsteoretiske tilgange, Kultur- og symbolantrpologiske ritualstudier, Ritualstudier), Bibelen, Evolution, Feministisk filosofi (Køns- og seksualitetsopfattelser i antikken), Forskningsmetoder (Forskningshistorie 19. og 20. århundrede, Klassisk retorik og epistolografi, Kultur- og socialantropologiske tilgange, Religionssemiotik, Ritualteori), Gud (Gudsforestillinger i nutiden), Historisk metode og forskningsteknik, Jesus (Den historiske Jesus), Jødedom (Diasporajødedom, Jødedom i Anden Tempelperiode, Jødisk apologetik, Qumran - Dødehavsskrifter), Kanon (Kanoniseringsprocessen), Kristendom (Kristen apologetik, Kristendommens selvstændiggørelse som religion, Martyrlitteratur, Tidlig kristen askese, Tidlig kristendom, Tidlige kirkefædre), Mentalitetshistorie (Bevidsthedshistorie i forhold til antikken, teoretiske muligheder for bevidsthedshistorie i forhold til antikken), Multireligiøsitet (Erkendelsesbetingelser for moderne kristendom), Myter og ritualer (Ritualteori), Ny Testamente (Det Nye Testamentes tilblivelse), Paulus (Ny Paulusforståelse), Religionsforskningens forskningshistorie (Den religionshistoriske Skole, Myth and Ritual School, Roy A. Rappaport), Religionsfænomenologi (Hvad er hellige tekster, Karisma/karismatikere)

   • Schjødt, Jens Peter

    Ritualer (initiations ritualer), Myteanalyser (komparativ myteanalyse, nordiske myter), Nordisk religion, Religionsforskningens forskningshistorie, Religionsfænomenologi (myteanalyser, ritualstudier)