Religion og teologi › Religion › Religionsfænomenologi

Tilbage til søgning

1 - 10 ud af 10Pr. side: 100
 1. Borup, Jørn

  Religionsfænomenologi, Buddhisme, Forskningsmetoder, Japansk religion, Multireligiøsitet (Religiøs diversitet), Mystik og spiritualitet, Religionshistorie, Religionsmøde (Danske vietnameseres religiøsitet), Religionssociologi (migration, integration, diaspora)

  • Bønding, Sophie

   Religionsfænomenologi, Mission (Kristningen af Norden,, Vikingetid), Myteanalyser (Reception af nordisk mytologi), Myter og ritualer, Nordisk religion, Religionshistorie, Religionsmøde (Kristningen af Norden)

   • Iversen, Simon Nørgaard

    Religionsfænomenologi, Antik politisk filosofi (Platon/Aristoteles) (Platon, Stoicisme), Forskningsmetoder (Diskursanalyse, Identitet, Ideologikritik), Græsk-romerske religioner (Kynisme, Stoicisme), Kristendom (Kristendommens grundlæggelse), Oldtiden (Epiktet, Markus Aurelius, Musonius Rufus, Seneca, Zenon), Religion og samfund (Intellektuel historie, Mentalitetshistorie, Stat og religion), Religionshistorie (Aksetid, Kulturel evolution), Tænkere (Foucault)

    • Mortensen, Mette Bjerregaard

     Religionsfænomenologi, Islam (Koranen, Tidlig Islam), Religionshistorie (Aksetid, Kulturel evolution)

     • Nygaard, Simon

      Religionsfænomenologi, Forskningsmetoder (Erindringsteori, Kulturel erindring, Kulturel evolution, Performativitetsteori), Myteanalyser, Myter og ritualer (Rituelle specialister, Sakrale herskere), Nordisk religion, Religionshistorie (Komparativ religionshistorie)

      • Petersen, Anders Klostergaard

       Religionsfænomenologi (Hvad er hellige tekster, Karisma/karismatikere), Bibelen, Evolution, Feministisk filosofi (Køns- og seksualitetsopfattelser i antikken), Forskningsmetoder (Forskningshistorie 19. og 20. århundrede, Klassisk retorik og epistolografi, Kultur- og socialantropologiske tilgange, Religionssemiotik, Ritualteori), Gud (Gudsforestillinger i nutiden), Historisk metode og forskningsteknik, Jesus (Den historiske Jesus), Jødedom (Diasporajødedom, Jødedom i Anden Tempelperiode, Jødisk apologetik, Qumran - Dødehavsskrifter), Kanon (Kanoniseringsprocessen), Kristendom (Kristen apologetik, Kristendommens selvstændiggørelse som religion, Martyrlitteratur, Tidlig kristen askese, Tidlig kristendom, Tidlige kirkefædre), Mentalitetshistorie (Bevidsthedshistorie i forhold til antikken, teoretiske muligheder for bevidsthedshistorie i forhold til antikken), Multireligiøsitet (Erkendelsesbetingelser for moderne kristendom), Myter og ritualer (Ritualteori), Ny Testamente (Det Nye Testamentes tilblivelse), Paulus (Ny Paulusforståelse), Religionsforskningens forskningshistorie (Den religionshistoriske Skole, Myth and Ritual School, Roy A. Rappaport), Ritualer (Kognitionsteoretiske tilgange, Kultur- og symbolantrpologiske ritualstudier, Ritualstudier)

       • Schjødt, Jens Peter

        Religionsfænomenologi (myteanalyser, ritualstudier), Myteanalyser (komparativ myteanalyse, nordiske myter), Nordisk religion, Religionsforskningens forskningshistorie, Ritualer (initiations ritualer)