Natur og teknologi › Geologi

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 46 ud af 46Pr. side: 100
 1. Christensen, Steen

  Grundvand (Modellering, Parameterbestemmelse, Usikkerhedsbestemmelse), Hydrogeologi (Nedsivning og vegetation, Vandbalace, Vekselvirkning mellem grundvand og overfladevand)

  • Kirkegaard, Casper

   Elektromagnetiske metoder (Integreret modellering, Inverse problemer, Numeriske metoder), Miljøgeofysik (Software udvikling)

   • Lykke-Andersen, Holger

    Danmarks geologi (Seismiske studier af meso- og kænozoiske lagserier), Grønlands geologi (Marin geologi/seismik), Hydrogeologi (Hydrogeologiske modeller baseret på seismiske data), Jordlag og stratigrafi (Seismisk stratigrafiske studier), Kalk (Sedimentære strukturer), Miljøgeofysik (Kortlægning af grundvandsreservoirer), Nordpolen og andre arktiske egne (Seismiske undersøgelser i Polarhavet), Oceanografi (Seismisk oceanografi), Seismiske undersøgelser (Detailundersøgelser 0-2 km), Undergrundens struktur (Tektonik vs. sedimentation)

    • Odgaard, Bent Vad

     Fortidens klima (Klimaændringer og økosystemer i geologisk skala, Kvartær klima), Mikrofossiler (Kvartære pollen og sporer), Plantefossiler (Plantefossiler i søsedimenter), Søaflejringer

     • Rasmussen, Keld Rømer

      Grundvand (Hydrologi, Hydrometeorologi, Mikrometeorologi), Sand og sandflugt (Aeolisk Dynamik, Sedimenttransport)

      • Wilson, J. Richard

       Mineralogi, Petrologi (Lagdelte intrusioner, Magmatisk petrologi, Vulkaner)

       • Zimmermann, Hans Dieter

        Mineralogi, Petrologi (Eksperimentel petrologi, Geokemisk termodynamik, Polarisationsmikroskopi)