Sundhed og sygdom › Forsknings- og undersøgelsesmetoder › Sygepleje

Tilbage til søgning

1 - 14 ud af 14Pr. side: 100
 1. Angel, Sanne

  Sygepleje, Rehabilitering (Rehabiliterende sygepleje)

  • Beedholm, Kirsten

   Sygepleje, Kvalitative metoder (Diskursanalyse, Interaktionisme, interview og feltstudier), Patient-behandler-forholdet (Patientinvolvering), Risiko og sundhed (Styringsteknologier), Velfærd (Professionsdannelse)

   • Berthelsen, Connie Bøttcher

    Sygepleje (Complex interventions, Glaser, Grounded theory, Ortopædi sygepleje, Pårørende, Ældre og familie)

    • Birkelund, Regner

     Sygepleje (Kvalitativ metode), Humanistisk videnskabsteori, Medicinsk etik (palliation), Patient-behandler-forholdet (Omsorg og kommunikation), Patientadfærd (patient-patient-relationen), Sundhedsfilosofi og -historie, Sygepleje (Etik og æstetik, Palliativ omsorg og pleje)

     • Bjerrum, Merete

      Sygepleje (ADHD, content analysis , Kvalitative metoder , metasyntese, Psykiatrihistorie, Rehabilitering, Sundhedstjenesteforskning, systematic review)

      • Dreyer, Pia

       Sygepleje (Complex interventions, fænomenologi, Hermeneutik, Kvalitativ metode), Sygepleje (Home mechanical ventilation, Intensivsygepleje)

       • Kronborg, Hanne

        Sygepleje (Amning, Interventionsstudier, Mor barn sundhed, Sundhedspleje), Folkesundhed (Sundhedsadfærd, Sundhedsfremme, Viden holdning praksis)

        • Ludvigsen, Mette Spliid

         Sygepleje (Deltagerobservation, Feltarbeje, Fænomenologisk-hermeneutisk analyse, Interview, Komplekse interventioner, Kvalitativ metasyntese, Kvalitative interview, Kvalitative metoder, Narrativ analyse, Patientologi, Spørgeskemaundersøgelse), Nyre og urinveje (Overflytninger/overgange i patientforløb, Overgangen fra ung til voksen med en kronisk sygdom, Rehabilitering for unge nyretransplanterede), Patient-behandler-forholdet (Omsorg og kommunikation), Patientadfærd ( Overgange i patientforløb, Patient-patient-relationen, Patient til patient undervisning), Sygdomsopfattelser ( Livskvalitet, Sygdoms- og sundhedsbegreber)

         • Martinsen, Bente

          Sygepleje (fænomenologisk metode, kvalitative interview, Kvalitative metoder i omsorgsforskning), Kropsopfattelser