Sundhed og sygdom › Øvrige aspekter › Patientadfærd

Tilbage til søgning

1 - 2 ud af 2Pr. side: 100
  1. Bregnballe, Vibeke

    Patientadfærd (børn og unge, kronisk sygdom), Patient-behandler-forholdet (børn og unge, kronisk sygdom), Sundhedspsykologi (børn og unge, kronisk sygdom), Sygepleje (børn og unge, kronisk sygdom)

    • Ludvigsen, Mette Spliid

      Patientadfærd ( Overgange i patientforløb, Patient-patient-relationen, Patient til patient undervisning), Nyre og urinveje (Overflytninger/overgange i patientforløb, Overgangen fra ung til voksen med en kronisk sygdom, Rehabilitering for unge nyretransplanterede), Patient-behandler-forholdet (Omsorg og kommunikation), Sygdomsopfattelser ( Livskvalitet, Sygdoms- og sundhedsbegreber), Sygepleje (Deltagerobservation, Feltarbeje, Fænomenologisk-hermeneutisk analyse, Interview, Komplekse interventioner, Kvalitativ metasyntese, Kvalitative interview, Kvalitative metoder, Narrativ analyse, Patientologi, Spørgeskemaundersøgelse)