Kunst, kultur og medier › Æstetikteori og -historie

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 13 ud af 13Pr. side: 100
 1. Lund, Jacob

  Æstetikteori og -historie, Billedkunst (Auschwitz-repræsentation, Christian Boltanski, Holocaust-repræsentation, Kunst og etik, Shoah-repræsentation, Vidnesbyrd), Fænomenologi, Kulturelle udtryksformer (erindringskultur og -politik, identitetsdannelse, kunstneriske vidnesbyrd, mindesmærker), Kunstteori og -historie, Litteratur, Moderne æstetik (fra Baumgarten og frem), Poetik, digtning og filosofi (Litteratur og etik, Maurice Blanchot, Primo Levi, Roland Barthes, Samuel Beckett), Sprogfilosofi (sprog, tegn og billeder), Strukturalisme (Poststrukturalisme), Tænkere (Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Jacques Rancière, Jean-François Lyotard, Michel Foucault), Udsigelsesteori (Émile Benveniste), Videnskabsteori

  • Lønstrup, Ansa

   Æstetikteori og -historie, Det æstetiske i den moderne verden (lydæstetik, samfund og politik, soundscapes, lydrum, lydmiljø, stemmens æstetik og kultur), Filmanalyse, Filmæstetik (lyd/musik i tværmedialitet: film og videokunst, lyd/musik og betydningsdannelse i film), Kulturelle udtryksformer (auditiv kultur og oplevelseskultur, lyd og musik som medial udtryksdimension), Kulturpolitik (musikkultur og musikpolitik), Lydkultur (lydkultur og oplevelseskultur, lydmiljø, lydrum, soundscapes), Lydkunst (lyd som medialitet i samtidskunst), Musik, Musikalsk analyse (auditiv analyse og metoder, musikanalysens genstand og metoder), Musikkultur (lydkultur og lyttekultur, musikkultur og musikinstitutioner, sangstemmen: æstetik og kultur), Opera (musikdramatik og tværmedialitet), Samtidskunst (lyd/musik og samtidskunst)

   • Pedersen, Birgitte Stougaard

    Fænomenologi (Intermedialitet,, lyd og betydning., tværæstetik,, æstetisk kommunikation,), Kulturteori og -analyse (medialisering af litteratur), Moderne æstetisk teori, Musikkultur (hiphop, , musik & poesi., rap,), Poetik, digtning og filosofi (den digitale lydbog,, gestus,, litteratur og lyd,, poesi,, rytme i musik, sprog og litteratur,, stemmen i litteraturen,, tværæstetik,, æstetisk erfaring.)

    • Vandsø, Anette

     Avantgarde, Det æstetiske i den moderne verden, Digital æstetik, Happening, Lydkunst, Musik (Den nyeste, danske kompositionsmusik, Elektroakustisk musik, Flermedialitet/tværmedialitet, John Cage, Lydkunst, Musikanalysens genstand og metoder, Udsigelse som musikvidenskabelig analysekategori), Musikalsk analyse, Æstetisk analyse (Performativitetsteori, Udsigelsesteori)

     Aarhus Universitet
     Nordre Ringgade 1
     8000 Aarhus C

     E-mail: au@au.dk
     Tlf: 8715 0000
     Fax: 8715 0201

     CVR-nr: 31119103
     EAN-numre: www.au.dk/eannumre

     AU på sociale medier
     Facebook
     LinkedIn
     Twitter
     YouTube

     © — Henvendelser til webredaktør

     Cookies på au.dk