1. 2019
 2. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2017. / Pedersen, Birger Faurholt.

  2019. 21 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 3. 2018
 4. Udgivet

  AU’s risikovurdering af majs MZHG0JG, (EFSA-GMO-DE-2016-133) der er tolerant over for glyfosat og glufosinat-ammonium. / Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian Frølund.

  Nr. 2018-760-000924, 2018. 5 s., dec. 14, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 5. Udgivet
 6. Udgivet
 7. Udgivet

  Vidensyntese om nye planteforædlingsteknikker og deres effekt på dansk landbrug. / Brinch-Pedersen, Henrik (Redaktør); Gregersen, Per L.; Holme, Inger; Hebelstrup, Kim; Hougs, Lotte; Boelt, Birte; Petersen, Karen Koefoed; Gylling, Morten.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 155 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 8. Udgivet

  Natur og miljømæssig risikovurdering af genmodificeret majs 4114 fra Pioneer (EFSA-GMO-NL-2014-123). / Strandberg, Morten Tune; Ehlers, Bodil.

  Nr. 2018-760-000818, 2018. 7 s., jun. 01, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 9. Udgivet

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1996/97-2016/17. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  2018. 32 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 10. Udgivet

  Forbruger-primærproducent kommunikation. / Kragelund, Kamilla Hall; Kjeldsen, Chris; Kidmose, Ulla.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 45 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 11. Udgivet

  Forbrug af kvalitetsfødevarer 2017. / Videbæk, Pernille Nørgaard; Hansen, Gitte Lundberg; Jeppesen, Kristiane Holk; Grunert, Klaus G.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 79 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 12. Udgivet

  Consumer food waste in Denmark. / Stancu, Violeta; Lähteenmäki, Liisa.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2018. 122 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 13. Udgivet

  Dansk proteinfoder til økologiske, enmavede husdyr. / Steenfeldt, Sanna; Poulsen, Hanne Damgaard.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2018. 34 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 14. Udgivet

  Salt og forbrugervalg : - En rapport om forbrugerens forhold til salt i maden. / Mørk, Trine; Grunert, Klaus G.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 58 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 15. Udgivet

  Undersøgelse af gangegenskaber hos danske konventionelle og økologiske slagtekyllinger anno 2016/2017. / Riber, Anja Brinch; Hinrichsen, Lena Karina; Machado Tahamtani, Fernanda.

  Nr. 2017-760-000426, 2018. 8 s., jan. 26, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 16. Udgivet
 17. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2016. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Nr. 2017-760-000488, 2018. 22 s., jan. 12, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 18. Udgivet

  Vedr. bestillingen: ”BRUGBOXEN – betydning af brug af sygeboks til køer med mastitis for dyrenes recovery, velfærd og produktion”. / Herskin, Mette S.; Thomsen, Peter T.; Jensen, Margit Bak; Fogsgaard, Katrine Kop; Houe, Hans; Forkman, Björn; Klaas, Ilka Christine.

  2018. 10 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 19. Udgivet

  Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse. / Børgesen, Christen Duus; Dalgaard, Tommy; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Troels; Jacobsen, Brian H.; Jensen, Jørgen Dejgård; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2018. 83 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 20. Udgivet

  Levering på bestillingen ”Vurdering af miljøovervågningsrapporten for dyrkning af MON810 i 2017”. / Strandberg, Morten Tune.

  Nr. 2018-760-000912, 2018. 1 s., nov. 19, 2018.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 21. 2017
 22. Udgivet

  Efterspørgsel, produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer. / Kjeldsen, Chris.

  2017. 28 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 23. Udgivet

  Faglig selvopfattelse og kommunikation om sunde madvaner til unge mænd på erhvervsuddannelserne. / Bundgaard, Lise; Grønhøj, Alice.

  2017. 61 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 24. Udgivet

  Redegørelse vedrørende kupering af lammehaler – smertepåvirkning. / Fogsgaard, Katrine Kop; Munksgaard, Lene; Norberg, Elise.

  Nr. 2017-760-000196, 2017. 4 s., dec. 14, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 25. Udgivet
 26. Udgivet

  Risk of unintended presence of transgenes in ornamental plants. / Borg, Søren; Petersen, Karen Koefoed.

  Nr. 2017-760-000511, 2017. 6 s., dec. 08, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 27. Udgivet

  Ammonia emission from Danish cubicle barns for dairy cows : effect of floor type and manure scraping. / Kai, Peter; Adamsen, Anders Peter S.; Jensen, Morten L; Lund Kasper, Pernille; Feilberg, Anders.

  2017. 63 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 28. Udgivet

  Alternatives to mutilation of the outermost joint of the backward-facing toe in broiler breeder males. / Riber, Anja Brinch.

  2017. 20 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 29. Udgivet

  Græsbaseret proteinkoncentrat, fodereffektivitet, gyllekvalitet og dyresundhed. / Jensen, Søren Krogh.

  Nr. 2017-760-000448, 2017. 7 s., nov. 22, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 30. Udgivet

  Forbrugerinteresse i at spise insekter : Litteraturstudie og surveyundersøgelse. / Videbæk, Pernille Nørgaard; Grunert, Klaus G.

  2017. 100 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 31. Udgivet

  Fire danmarkskort. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Nr. 2017-760-000512, 2017. 4 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 32. Udgivet
 33. Udgivet

  Kostinformation og nye medier : en forundersøgelse om anvendelse og tillid. / Bundgaard, Lise; Bech-Larsen, Tino.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 60 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 34. Udgivet
 35. Udgivet
 36. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftsform 2015. / Pedersen, Birger Faurholt.

  Nr. 2017-760-000274, 2017. 20 s., okt. 27, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 37. Udgivet

  Notat om potentiale og muligheder for opdræt af insekter til brug som proteinkilde i foder til økologiske dyr. / Nørgaard, Jan Værum; Engberg, Ricarda Greuel.

  Nr. 2017-760-000283, 2017. 16 s., okt. 20, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 38. Udgivet

  Bidrag til besvarelse af MOF spørgsmål nr. 54. / Kryger, Per.

  Nr. 2017-760-000502, 2017. 2 s., okt. 17, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivningpeer review

 39. Udgivet

  Vedr. ”Spørgsmål til energisparende teknologier i kvægstalde”. / Kai, Peter.

  Nr. 2017-760-000501, 2017. 1 s., okt. 12, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 40. Udgivet

  Tekst og billeder til faktaark om 7 bi-skadegører. / Kryger, Per; Steenberg, Tove.

  Nr. 2017-760-000291, 2017. 35 s., okt. 06, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 41. Udgivet
 42. Udgivet

  Muligheder for antibiotikafri produktion af økologisk mælk og svinekød i Danmark. / Vaarst, Mette; Sørensen, Jan Tind.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 33 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 43. Udgivet
 44. Udgivet
 45. Udgivet

  Redegørelse vedrørende muligheder for at få mere viden om hvorfor søer dør spontant i farestalden. / Kongsted, Hanne; Sørensen, Jan Tind.

  Nr. 2017-760-000190, 2017. 8 s., sep. 20, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 46. Udgivet

  Hybridrug som pligtig efterafgrøde ved etablering frem til 20. august. / Hansen, Elly Møller; Jørgensen, Johannes Ravn; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2017-760-000475, 2017. 2 s., sep. 18, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 47. Udgivet

  Orofacial Symptoms and Oral-Health-Related Quality of Life in JIA: A two-year observational follow-up study. / Rahimi, Hanna; Twilt, Marinka; Spiegel, Lynn ; Herlin, Troels; Koos, Bernd ; Küseler, Annelise; Pedersen, Thomas Klit; Stoustrup, Peter Bangsgaard.

  I: Pediatric Rheumatology Online Journal, Bind 15, Nr. Supplement 2:65, P236, 14.09.2017.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceabstrakt i tidsskriftForskningpeer review

 48. Udgivet

  Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til plantepatogene vira. / Nicolaisen, Mogens.

  Nr. 2017-760-000454, 2017. 7 s., sep. 06, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 49. Udgivet
 50. Udgivet

  Notat om muligheder og potentiale for dansk proteinfoder til økologiske dyr, selvforsyningsgraden. / Hermansen, John Erik; Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 2017-760-000162, 2017. 1 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 51. Udgivet
 52. Udgivet

  Medarbejdernes erfaringer med samt syn på dyrevelfærd i dansk husdyrproduktion. / Anneberg, Inger.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 97 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 53. Udgivet

  Nabotjek af kvælstof- og fosforvirkemidler. / Thorsøe, Martin Hvarregaard; Dalgaard, Tommy; Graversgaard, Morten.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 120 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 54. Udgivet

  Temadag om aktuel minkforskning. / Møller, Steen Henrik; Malmkvist, Jens.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 80 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 55. Udgivet

  Notat vedrørende muligheder for antibiotika-fri produktion af økologisk mælk og svinekød i Danmark. / Vaarst, Mette; Sørensen, Jan Tind.

  Nr. 2017-760-000171, 2017. 28 s., aug. 31, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 56. Udgivet
 57. Udgivet

  Udvikling i jordens kulstof og konsekvenser heraf. / Olesen, Jørgen Eivind; Christensen, Bent Tolstrup; Schjønning, Per; Elsgaard, Lars.

  Nr. 2017-760-000465, 2017. 6 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 58. Udgivet

  Besvarelse af spørgsmål: Bekæmpelse af flyvehavre, hvor flyvehavreplanterne er …. / Mathiassen, Solvejg Kopp; Jensen, Peter Kryger; Melander, Bo; Kudsk, Per.

  Nr. 2017-760-000464, 2017. 2 s., aug. 08, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 59. Udgivet

  Protocol for bicarbonate extraction of inorganic phosphate from agricultural soils. / Rubæk, Gitte Holton; Kristensen, Kristian.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 58 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 60. Udgivet

  Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til plantepatogene vira : en vurdering af resistensegenskaberne af kartoffelsorterne Argos og Smaragd. / Nicolaisen, Mogens.

  Nr. 2017-760-000453, 2017. 2 s., jul. 31, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 61. Udgivet
 62. Udgivet

  Vurdering af Kommissionens forslag til vejledende grænseværdier for nitrit og nitrat i foder. / Lund, Peter; Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 2017-760-000142, 2017. 2 s., jul. 07, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 63. Udgivet

  Green biomass – protein production through bio-refining. / Hermansen, John Erik.

  Nr. 2017-760-000150, 2017. 3 s., jul. 06, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 64. Udgivet

  Revision af kravene til uddannelse om sameksistens. / Boelt, Birte.

  Nr. 2017-760-000278, 2017. 2 s., jul. 06, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 65. Udgivet

  Spørgsmål vedrørende bekæmpelsesmuligheder og udbredelse af aksløberens larve. / Enkegaard, Annie; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2017-760-000269, 2017. 5 s., jul. 03, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 66. Udgivet

  Kortlægning af proteinværdikæder. / Hermansen, John Erik; Mogensen, Lisbeth; Knudsen, Marie Trydeman; Kristensen, Troels; Gylling, Morten.

  Nr. 2017-760-000132, 2017. 17 s., jun. 30, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 67. Udgivet

  Vurdere om der skal strammes op for den løbende kontrol. / Elsgaard, Lars.

  Nr. 2017-760-000147, 2017. 3 s., jun. 30, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 68. Udgivet

  Kort faktuelt svar på bestilling af 6.06.2017 vedrørende spørgsmål fra Sante F. / Munksgaard, Lene; Pedersen, Lene Juul; Kudahl, Anne Braad.

  Nr. 2017-760-000139, 2017. 4 s., jun. 19, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 69. Udgivet

  Betydningen af grubning i forhold til effekten af det gældende forbud mod jordbearbejdning forud for vårsæd. / Munkholm, Lars Juhl; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2017-760-000270, 2017. 4 s., jun. 16, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 70. Udgivet

  Ressourcekredsløbet i dansk landbrug. / Hermansen, John Erik; Kristensen, Ib Sillebak; Kristensen, Troels.

  Nr. 2017-760-000234, 2017. 4 s., jun. 01, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 71. Udgivet

  Danske husdyrgenetiske ressourcer. / Sørensen, Lydia Henriette; Nielsen, Vivi Hunnicke.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 51 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 72. Udgivet

  Identification of risk factors and strategies for reducing sow mortality. / Sørensen, Jan Tind; Thomsen, Rikke.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 51 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 73. Udgivet

  Næringsstofbalance og næringsstofoverskud. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  2017. 33 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 74. Udgivet

  Årsag til trædepudesvidninger hos økologiske slagtekyllinger. / Anneberg, Inger; Sørensen, Jan Tind.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 51 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 75. Udgivet

  Vurdering af udvalgte nye virkemidler i SEGES’ Virkemiddelkatalog for målrettede miljøtiltag fra oktober 2016. / Kronvang, Brian; Kjærgaard, Charlotte; Hoffmann, Carl Christian; Riis, Tenna; Lærke, Poul Erik; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2017-760-000169, 2017. 22 s., maj 31, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 76. Udgivet

  Kvælstofeffekt ved afgræsning eller slæt på arealer med græsudlæg i perioden 25. juli til 20. oktober. / Hansen, Elly Møller; Kristensen, Troels; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2017-760-000263, 2017. 4 s., maj 29, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 77. Udgivet

  Notat vedrørende krav om brug af resistente sorter i forbindelse med bekæmpelse af kartoffelcystenematoder. / Nielsen, Bent Jørgen; Enkegaard, Annie.

  Nr. 2017-760-000161, 2017. 26 s., maj 29, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 78. Udgivet
 79. Udgivet

  Udarbejdelse af minivådområdeeffekt (kg N pr. ha minivådområde) på ID15-oplandsniveau for potentielt egnede arealer. / Børgesen, Christen Duus; Kjærgaard, Charlotte; Iversen, Bo Vangsø; Bach, Eva Overby; Greve, Mogens Humlekrog.

  Nr. 2017-760-000122, 2017. 27 s., maj 19, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 80. Udgivet
 81. Udgivet

  Virkning og udbyttemæssige/produktionsmæssige/økonomiske gevinster ved anvendelse af biostimulanter i landbruget. / Elsgaard, Lars.

  Nr. 2017-760-000065, 2017. 6 s., maj 01, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 82. Udgivet

  Praktikkens betydning for elevernes forståelse af dyrevelfærd. / Anneberg, Inger; Vaarst, Mette.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 75 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 83. Udgivet

  Vækstmuligheder inden for dansk gastronomi : - Analyse af koncepter og barrierer af vækstpotentiale. / Bundgaard, Lise; Hansen, Gitte Lundberg; Mielby, Line Ahm; Jensen, Jørgen Dejgård; Bogers, Marcel; Byrne, Derek V.; Bech-Larsen, Tino.

  2017. 98 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 84. Udgivet
 85. Udgivet

  Bestemmelse af tilhørsforhold af dyr til Sortbroget Landsvin, 27. april 2017. / Guldbrandtsen, Bernt.

  Nr. 2017-760-000193, 2017. 8 s., apr. 26, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 86. Udgivet

  Dimensioner og design af læskure til udegående kvæg i vinterperioden. / Fogsgaard, Katrine Kop; Christensen, Janne Winther.

  2017. 19 s., apr. 24, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 87. Udgivet

  Opfølgende spørgsmål til AU-besvarelsen Foreløbig effekt- og økonomivurdering af minivådområder med filtermatrice (biofilter) af 8. februar 2017. / Kjærgaard, Charlotte; Hoffmann, Carl Christian; Plauborg, Finn.

  Nr. 2017-760-000096, 2017. 11 s., apr. 07, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 88. Udgivet

  Udarbejdelse af minivådområdeeffekt (kg N pr. ha minivådområde) på ID15-oplandsniveau. Revideret version. / Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2017-760-000042, 2017. 16 s., apr. 07, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 89. Udgivet

  GIS-model for de fastlagte kriterier for udmøntning af reglerne for økologisk biavl for 2017. / Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2017-760-000227, 2017. 11 s., apr. 04, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 90. Udgivet

  Identification of risk factors and cost effective interventions for promoting animal welfare in Danish dairy herds. / Kudahl, Anne Braad; Kirchner, Marlene; Houe, Hans; Denwood, Matthew; Sørensen, Jan Tind; Østergaard, Søren; Nielsen, Søren Saxmose; Forkman, Bjørn.

  Nr. 2017-760-000216, 2017. 17 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 91. Udgivet
 92. Udgivet

  Besvarelse - Opdatering af vejledende kort over arealer godkendt til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2017-760-000076, 2017. 2 s., mar. 15, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 93. Udgivet
 94. Udgivet

  Redegørelse for kategorisering og bestemmelse på europæisk plan af kartoffelsorters resistens overfor Synchytrium endobioticum (kartoffelbrok). / Nielsen, Bent Jørgen.

  Nr. 2017-760-000210, 2017. 25 s., mar. 09, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 95. Udgivet

  Retningslinjer for etablering af konstruerede minivådområder med overfladestrømning. / Kjærgaard, Charlotte; Hoffmann, Carl Christian.

  Nr. 2017-760-000069, 2017. 14 s., mar. 03, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 96. Udgivet
 97. Udgivet

  Udegående dyrs behov for skygge i sommerperioden. / Fogsgaard, Katrine Kop; Gaillard, Charlotte; Christensen, Janne Winther.

  2017. 2 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 98. Udgivet

  Foreløbig effekt- og økonomivurdering af minivådområder med filtermatrice. / Kjærgaard, Charlotte; Hoffmann, Carl Christian; Pedersen, Søren Marcus.

  Nr. 2017-760-000188, 2017. 7 s., feb. 08, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 99. Udgivet
 100. Udgivet

  Vedr. bestillingen: ’Vurdering af Kommissionens forslag til vejledende grænseværdier for nitrit og nitrat i foder'. / Lund, Peter; Poulsen, Hanne Damgaard.

  Nr. 2017-760-000175, 2017. 14 s., feb. 03, 2017.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 101. Udgivet

  Green biomass - protein production through biorefining. / Hermansen, John Erik; Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik; Manevski, Kiril; Boelt, Birte; Jensen, Søren Krogh; Weisbjerg, Martin Riis; Dalsgaard, Trine Kastrup; Danielsen, Marianne; Asp, Torben; Ambye-Jensen, Morten; Sørensen, Claus Aage Grøn; Jensen, Mikkel Vestby ; Gylling, Morten; Lindedam, Jane; Lübeck, Mette; Fog, Erik .

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 72 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 102. Udgivet

  Motivation til sundere kost på erhvervsskoler. / Bundgaard, Lise; Grønhøj, Alice.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 63 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 103. Udgivet

  Vurdering af mulighederne for at udvide udvalget af arter, der kan benyttes som pligtige efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 2017-760-000008, 2017. 7 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste