1. 2018
 2. Udgivet
 3. E-pub ahead of print
 4. Udgivet
 5. 2017
 6. Udgivet

  Risk of unintended presence of transgenes in ornamental plants. / Borg, Søren; Petersen, Karen Koefoed.

  Nr. 2017-760-000511, 2017. 6 s., dec. 08, 2017.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 7. Udgivet
 8. Udgivet
 9. Udgivet
 10. Udgivet
 11. Udgivet

  Protocol for bicarbonate extraction of inorganic phosphate from agricultural soils. / Rubæk, Gitte Holton; Kristensen, Kristian.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2017. 58 s.

  Publikation: ForskningRapport

 12. Udgivet
 13. Udgivet
 14. Udgivet
 15. Udgivet

  Udarbejdelse af minivådområdeeffekt (kg N pr. ha minivådområde) på ID15-oplandsniveau. Revideret version. / Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 2017-760-000042, 2017. 16 s., apr. 07, 2017.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 16. Udgivet

  GIS-model for de fastlagte kriterier for udmøntning af reglerne for økologisk biavl for 2017. / Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2017-760-000227, 2017. 11 s., apr. 04, 2017.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 17. Udgivet
 18. Udgivet

  Besvarelse - Opdatering af vejledende kort over arealer godkendt til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev.

  Nr. 2017-760-000076, 2017. 2 s., mar. 15, 2017.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 19. Udgivet
 20. Udgivet
 21. Udgivet
 22. Udgivet
 23. Udgivet
 24. Udgivet
 25. 2016
 26. Udgivet
 27. Udgivet
 28. Udgivet

  Fælleseuropæiske virkemidler på klimaområdet. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 148801, 2016. 12 s., nov. 28, 2016.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 29. Udgivet
 30. Udgivet
 31. Udgivet

  Vedrørende risikovurdering af den genetisk modificerede nellike FLO-40644-6. / Petersen, Karen Koefoed; Borg, Søren.

  Nr. 2248826, 2016. 2 s., sep. 22, 2016.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 32. Udgivet
 33. Udgivet

  Notat om GIS-analyser til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  Nr. 64939, 2016. 7 s., jun. 13, 2016.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 34. Udgivet

  Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark. / Jørgensen, Uffe; Lærke, Poul Erik.

  Nr. 1641064, 2016. 4 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 35. Udgivet

  Vedrørende udarbejdelse af tekst til dansk landeside på Global Research Alliance hjemmeside. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 640208, 2016. 3 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: RådgivningBesvarelse af spørgsmål/høringer

 36. Udgivet

  Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser. / Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Thomsen, Ingrid Kaag.

  Nr. 1640637, 2016. 8 s., mar. 08, 2016.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 37. Udgivet

  Notat vedrørende potentialet ved switchgrass (præriegræs) som afgrøde til bioenergi og som miljøvirkemiddel. / Jørgensen, Uffe.

  Nr. 1614927, 2016. 2 s., feb. 08, 2016.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 38. Udgivet
 39. Udgivet
 40. Udgivet
 41. Udgivet

  Green Biomass : Grøn biomasse. / Termansen, Mette; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Hansen, Line Block; Knudsen, Marie Trydeman; Adamsen, Anders Peter S.; Ambye-Jensen, Morten; Jensen, Mikkel Vestby; Jensen, Søren Krogh; Andersen, Hans Estrup; Gyldenkærne, Steen.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016. 38 s.

  Publikation: RådgivningRapport

 42. 2015
 43. Udgivet

  Virkemidlers udbredelsespotentiale. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft; Børgesen, Christen Duus; Blicher-Mathiesen, Gitte.

  Nr. 1566273, 2015. 9 s., nov. 27, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 44. Udgivet

  Periodisering af effekten ved trinvis udfasning af normreduktionen. / Sørensen, Peter; Børgesen, Christen Duus.

  Nr. 1563150, 2015. 5 s., nov. 23, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 45. Udgivet
 46. Udgivet

  Udbytter og proteinindhold ved trinvis udfasning af normreduktion. / Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen Eivind; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; H. Jacobsen, Brian.

  Nr. 1560327, 2015. 7 s., nov. 16, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 47. Udgivet
 48. Udgivet

  Analyse af muligheden for mertildeling af kvælstof på bedriftsniveau ved etablering af konstruerede minivådområder med overfladestrømning. / Kjærgaard, Charlotte; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1553201, 2015. 9 s., nov. 10, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 49. Udgivet

  Vurdering af ressourceforbrug ved landsdækkende kortlægning af potentielle områder til etablering af konstruerede minivådområder. / Kjærgaard, Charlotte; Iversen, Bo Vangsø; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1550098, 2015. 2 s., nov. 06, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 50. Udgivet
 51. Udgivet
 52. Udgivet

  Effekt af ændring fra korn til permanent græs på drivhusgasudledninger. / Olesen, Jørgen Eivind; Eriksen, Jørgen.

  Nr. 1514552, 2015. 3 s., sep. 18, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 53. Udgivet
 54. Udgivet

  Grøn biomasse. / Termansen, Mette; Gylling, Morten; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Hansen, Line Block; Knudsen, Marie Trydeman; Adamsen, Anders Peter S.; Ambye-Jensen, Morten; Jensen, Mikkel Vestby; Jensen, Søren Krogh; Andersen, Hans Estrup; Gyldenkærne, Steen.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 36 s.

  Publikation: RådgivningRapport

 55. Udgivet

  Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning ved anvendelse af afgasset biomasse. / Sørensen, Peter; Børgesen, Christen Duus.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 46 s.

  Publikation: RådgivningRapport

 56. Udgivet

  Vejrets påvirkning af kornhøsten 2015. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1498712, 2015. 2 s., aug. 24, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 57. Udgivet

  Effects of biochar on potential nitrification and LAS ecotoxicity in agricultural soil. / Elsgaard, Lars; Khanal, Gunadhish C.; Nissen, R.

  2015. Abstract fra International Biochar Symposium 2015, Potsdam, Tyskland.

  Publikation: ForskningKonferenceabstrakt til konference

 58. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord: forpagtning og driftform 2014. / Kristensen, Inge Toft.

  2015. 16 s.

  Publikation: RådgivningRapport

 59. Udgivet
 60. Udgivet
 61. Udgivet
 62. Udgivet
 63. Udgivet
 64. Udgivet
 65. Udgivet

  Vurdering af nye ammoniak emissionstal til NEC-direktivet fra IIASA. / Hutchings, Nicholas John.

  Nr. 1387894, 2015. 7 s., feb. 09, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 66. Udgivet
 67. Udgivet

  Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering. / Eriksen, Jørgen; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Kristensen, Inge Toft.

  Nr. 1377830, 2015. 6 s., jan. 30, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 68. Udgivet

  Metan som luftforurening. / Olesen, Jørgen Eivind.

  Nr. 1377871, 2015. 4 s., jan. 23, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 69. Udgivet
 70. Udgivet

  IIASAs metode til at estimere ammoniakemissioner. / Hutchings, Nicholas John.

  Nr. 1361703, 2015. 20 s., jan. 09, 2015.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 71. Udgivet

  The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme : Monitoring results May 1999 - June 2013. / Brüsch, Walter; Rosenbom, Annette E.; Badawi, Nora; Gudmundsson, Lasse; von Platen-Hallermund, Frants; Nielsen, Carsten Brian; Plauborg, Finn; Laier, Troels; Olsen, Preben.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, 2015.

  Publikation: RådgivningRapport

 72. 2014
 73. Udgivet

  Forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet. / Thomsen, Ingrid Kaag; Kristensen, Inge Toft; Hansen, Elly Møller.

  Nr. 1287013, 2014. 7 s., sep. 12, 2014.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 74. Udgivet
 75. Udgivet

  Elytrigia repens population dynamics under different management schemes in organic cropping systems on coarse sand. / Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Askegaard, Margrethe; Kristensen, Kristian; Olesen, Jørgen E.

  I: European Journal of Agronomy, Bind 58, 2014, s. 18-27.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 76. 2013
 77. Udgivet
 78. Udgivet
 79. Udgivet
 80. Udgivet
 81. Udgivet

  Landbrugets omkostninger ved den nuværende normreduktion. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Steen; Kristensen, Kristian; Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik.

  Nr. 62716, 2013. 19 s.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 82. Udgivet
 83. Udgivet
 84. Udgivet
 85. Udgivet
 86. Udgivet

  Alternativer til efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Jensen, Poul Nordemann; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Rubæk, Gitte Holton; Blicher-Mathiesen, Gitte; Grant, Ruth.

  Nr. 1030270, 2013. 13 s., apr. 09, 2013.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 87. Udgivet
 88. Udgivet
 89. Udgivet

  Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler. / Jacobsen, Brian H.; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard.

  Nr. 963526, 2013. 38 s., jan. 24, 2013.

  Publikation: RådgivningFaglig redegørelse

 90. 2012
 91. Udgivet

  Offentligt ejet landbrugsjord - forpagtning, driftsform og afgrødetyper. / Kristensen, Inge Toft.

  2012. 20 s.

  Publikation: RådgivningRapport

 92. Udgivet
 93. Udgivet
 94. Udgivet
 95. Udgivet
 96. Udgivet
 97. Udgivet

  Modelling the carbon and nitrogen balances of direct land use changes from energy crops in Denmark : a consequential life cycle inventory. / Hamelin, Lorie; Jørgensen, Uffe; Petersen, Bjørn Molt; Olesen, Jørgen E.

  I: Global Change Biology. Bioenergy, Bind 4, Nr. 6, 2012, s. 889-907.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 98. Udgivet
 99. 2011
 100. Udgivet

  Debat : Miljømål for landbruget kan realiseres. / Petersen, Søren O; Olesen, Jørgen E.

  I: Ingenioeren, 12.08.2011.

  Publikation: FormidlingBidrag til avis - Kommentar/debat

 101. Udgivet

  Potent. Udnyt styrken i de biologiske systemer : Analyse . / Jørgensen, Uffe; Olesen, Jørgen E.

  I: Politiken, 09.07.2011.

  Publikation: FormidlingBidrag til avis - Avisartikel

 102. Udgivet

  Crop-climate models need an overhaul. / Rötter, Reimund P; Carter, Timothy R; Olesen, Jørgen E; Porter, John R.

  I: Nature Climate Change, Bind 1, 07.2011, s. 175-177.

  Publikation: Forskning - peer reviewKommentar/debat

 103. Udgivet

  Wheat Rust Toolbox Related to New Initiatives on Yellow Rust. / Hansen, Jens Grønbech; Lassen, Poul.

  2011. Abstract fra International Wheat Stripe Rust Symposium, Aleppo, Syrien.

  Publikation: ForskningKonferenceabstrakt til konference

 104. Udgivet

  Svenske gødningsforsøg i energipil. / Larsen, Søren Ugilt; Jørgensen, Uffe; Aronsson, P; Rosenqvist, H.

  2011, .

  Publikation: FormidlingUdgivelser på nettet - Net-publikation

 105. Udgivet

  Landbrugets kvælstofproblem kan løses. / Dalgaard, Tommy; Olesen, Jørgen E.

  I: LandbrugsAvisen, Nr. 20, 20.05.2011, s. 19-19.

  Publikation: FormidlingKommentar/debat

 106. Udgivet

  Genetic analysis of Phytophthora infestans populations in the Nordic European countries reveals high genetic variability. / Brurberg, May Bente; Elameen, Abdelhameed; Le, Ving Hong; Nærstad, Ragnhild; Hermansen, Arne; Lehtinen, Ari; Hannukkala, Asko; Nielsen, Bent J; Hansen, Jens Grønbech; Andersson, Bjørn; Yuen, Jonathan.

  I: Fungal Biology, Bind 115, Nr. 4-5, 01.05.2011, s. 335-342.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 107. Udgivet

  Epidemiology and integrated control of potato late blight in Europe. / Cooke, L R; Schepers, H T A M; Hermansen, A; Bain, R A; Bradshaw, N J; Shaw, D S; Evenhuis, A; Kessel, G J T; Wander, J G N; Anderson, B; Hansen, Jens Grønbech; Nukkala, A; Nærstad, R; Nielsen, Bent J.

  I: Potato Research, Bind 54, 05.2011, s. 183-222.

  Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

 108. Udgivet
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...18 Næste