Sundhed og sygdom › Rehabilitering

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 57 ud af 57Pr. side: 100
 1. Angel, Sanne

  Rehabilitering (Rehabiliterende sygepleje), Sygepleje

  • Birkelund, Regner

   Humanistisk videnskabsteori, Medicinsk etik (palliation), Patient-behandler-forholdet (Omsorg og kommunikation), Patientadfærd (patient-patient-relationen), Sundhedsfilosofi og -historie, Sygepleje (Etik og æstetik, Palliativ omsorg og pleje), Sygepleje (Kvalitativ metode)

   • Bregnballe, Vibeke

    Patient-behandler-forholdet (børn og unge, kronisk sygdom), Patientadfærd (børn og unge, kronisk sygdom), Sundhedspsykologi (børn og unge, kronisk sygdom), Sygepleje (børn og unge, kronisk sygdom)

    • Christensen, Thomas Decker

     Blod (AK-behandling - selvstyret), Blod (AK-behandling - selvstyret), Hjerte og kredsløb (AK-behandling - selvstyret), Hjerte og kredsløb, Hjerte og kredsløb, Hjerte og kredsløb, Hjerte og kredsløb (AK-behandling - selvstyret), Hjerte og kredsløb, Kirurgi (AK-behandling - selvstyret), Lunger, Lunger, Lunger, Lunger, Lunger, Lunger, Lægemidler

     • Frystyk, Jan

      Ernæring (Endokrinologisk diagnostik, Endokrinologiske analysemetoder), Fysiologi (Endokrinologisk diagnostik, Endokrinologiske analysemetoder), Kirtler (øvrige) (Endokrinologisk diagnostik, Endokrinologiske analysemetoder), Kirtler (øvrige) (Endokrinologisk diagnostik, Endokrinologiske analysemetoder), Kirtler (øvrige) (Diagnostiske analysemetoder, Endokrinologisk diagnostisk), Kirtler (øvrige) (Endokrinologisk diagnostik, Endokrinologiske analysemetoder), Kirtler (øvrige) (Endokrinologisk diagnostik, Endokrinologiske analysemetoder), Livsstilssygdomme

      • Hall, Elisabeth

       Sygepleje (Familiecentreret neonatal og pædiatrisk sygepleje), Sygepleje (kvalitative metoder, fænomenologi, metasyntese,)

       • Hamann, Magnus

        Genoptræning (Kommunikationskompetence), Pragmatik (sprogbrug) (Interaktionel lingvistik, Samtaleanalyse)

        • Jensen, Annesofie Lunde

         Kropsopfattelser, Sygepleje (Endokrinologi, osteoporosis, osteoarthrosis, thyroidea hormon forstyrrelse)

         • Ludvigsen, Mette Spliid

          Nyre og urinveje (Overflytninger/overgange i patientforløb, Overgangen fra ung til voksen med en kronisk sygdom, Rehabilitering for unge nyretransplanterede), Patient-behandler-forholdet (Omsorg og kommunikation), Patientadfærd ( Overgange i patientforløb, Patient-patient-relationen, Patient til patient undervisning), Sygdomsopfattelser ( Livskvalitet, Sygdoms- og sundhedsbegreber), Sygepleje (Deltagerobservation, Feltarbeje, Fænomenologisk-hermeneutisk analyse, Interview, Komplekse interventioner, Kvalitativ metasyntese, Kvalitative interview, Kvalitative metoder, Narrativ analyse, Patientologi, Spørgeskemaundersøgelse)

          • Melbye, Martin

           Genoptræning (Bevægeapparat, Lænderyg, Muskuloskeletal, Nakke), Knogler, muskler, led

           • Nygaard, Hans

            Billeddannende undersøgelser (Biomedicinsk teknik, Hæmodynamik, Kunstige hjerteklapper, Normale hjerteklapper, Syge hjerteklapper), Biofysik (Biomedicinsk teknik, Cavitation, Hæmodynamik, Kunstige hjerteklapper, Lyd fra kunstige hjerteklapper, Normale hjerteklapper, Syge hjerteklapper), Blod (Biomedicinsk teknik, Cavitation, Hæmodynamik, Kunstige hjerteklapper, Lyd fra kunstige hjerteklapper, Syge hjerteklapper), Blod (Hæmodynamik, Kunstige hjerteklapper), Hjerte og kredsløb (Biomedicinsk teknik, Cavitation, Hæmodynamik, Kunstige hjerteklapper, Lyd fra kunstige hjerteklapper, Normale hjerteklapper, Syge hjerteklapper), Hjerte og kredsløb, Hjerte og kredsløb, Hjerte og kredsløb, Hjerte og kredsløb (Hæmodynamik, Kunstige hjerteklapper), Hjerte og kredsløb

            • Olsen, Pia Riis

             Folkesundhed (Action Research, Grounded theory, Qualitative methods), Sygepleje (Network focused nursing, Patients with primary brain tumours and their families, social network, Social support, Teenagers and young adults with cancer)

             • Pallesen, Hanne

              Genoptræning (læring, genlæring og funktionsevne), Hjerne- og nervesystem (neurorehabilitering og identitet)

              • Thorup, Charlotte Brun

               Hjerte og kredsløb (Telemedicin), Sygepleje (Hjerterehabilitering)

               • Uhrenfeldt, Lisbeth

                Forsknings- og undersøgelsesmetoder (interview og feltstudier, Kvalitative forskningsmetoder), Sygepleje (Dømme-og handlekraft, Etik og selvledelse, kulturel sygepleje, Patient-nurse interaction, Sundhedsfaglig ledelse, Transition)