Forskning

Sundhed og sygdom › Øvrige aspekter

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 100 ud af 113Pr. side: 100
 1. Albertsen, Andreas Brøgger

  Antik etik og moralfilosofi, Anvendt etik og bioetik/miljøetik (Personligt ansvar, Sundhedsadfærd,, Sundhedsbegreber,, Sundhedsfremme,, Sundhedspolitik,), Finansiering i øvrigt (brugerbetaling, , skattefinansiering., Sundhedsvæsnets finanisering,), Medicinsk etik (formodet samtykke, organknaphed, organmarked), Sundhed (Forebyggelse,), Sundhedsfilosofi og -historie, Sundhedssystemer

  • Andersen, Lotte Bøgh

   Arbejdsmarkedspolitik (fagforeningsstrategier i den offentlige sektor, Fagprofessionalisme), Forvaltning og bureaukrati (Ledelse, Motivation af ansatte, Offentligt ansatte), Kvalitative metoder, Kvantitative metoder, Ledelsesteori, Sundhedssystemer (Sundhedsprofessionelle, Sygesikringsydelser)

   • Beedholm, Kirsten

    Kvalitative metoder (Diskursanalyse, Interaktionisme, interview og feltstudier), Patient-behandler-forholdet (Patientinvolvering), Risiko og sundhed (Styringsteknologier), Sygepleje, Velfærd (Professionsdannelse)

    • Bindslev, Preben Hørsted

     Øvrige aspekter, Tænder/tandkød (Rodbehandling, Tandfyldningsmaterialer)

     • Birkelund, Regner

      Humanistisk videnskabsteori, Medicinsk etik (palliation), Patient-behandler-forholdet (Omsorg og kommunikation), Patientadfærd (patient-patient-relationen), Sundhedsfilosofi og -historie, Sygepleje (Etik og æstetik, Palliativ omsorg og pleje), Sygepleje (Kvalitativ metode)

      • Bregnballe, Vibeke

       Patient-behandler-forholdet (børn og unge, kronisk sygdom), Patientadfærd (børn og unge, kronisk sygdom), Sundhedspsykologi (børn og unge, kronisk sygdom), Sygepleje (børn og unge, kronisk sygdom)

       • Brimnes, Niels

        Globalisering (afkolonisering, Indien), Imperier og kolonier (Indien, kulturmøder), Medicinhistorie (Indien, tuberkulose, vaccinationer), Politisk historie (afkolonisering, Indien), Socialhistorie (Indien, kulturmøder, sygdomsbekæmpelse)

        • Børglum, Anders

         Genetik (Komplekse sygdomme), Genetik, Genetiske undersøgelser, Hjerne- og nervesystem (Psykiatri), Hjerte og kredsløb (arytmi, Kardiomyopati), Hud (Atopisk dermatitis), Immunsystemet (Allergi, atopi), Lunger (Allergi, Astma), Medicinsk etik, Molekylær medicin, Psykopatologi

         • Christiansen, Ask Vest

          Doping (elitesport, cykelsport, doping, etik, motionsdoping), Kropsopfattelser

          • Dahl, Mads Ronald

           Eksamensformer (Digital eksamen), Eksamensteknik (IKT til eksamen), Elektroniske undervisningsmidler, Folkesundhed, It i sundhedsvæsenet (Sundhedsinformatik), Organisatorisk læring (anvenndelse, Forandringsledelse og forandringskommunikation, Implementeringsteori), Patient-behandler-forholdet (Ældres brug af sundhedsteknologi), Patientadfærd, Pervasive computing (it i alting), Sundhedssystemer (Brugervenlighed, IT sikkerhed), Universitetspædagogik

           • Gammelby, Ane Kathrine Lolholm

            Borgerens engagement (demokratiseringsprocesser, Empowerment, Magt), Forbrug og livsstil (Digital kultur, Sundhedsadfærd, Troværdighed), Internet, Interpersonel kommunikation på internettet (Online communities, Social Media), Kvalitative metoder (Digital etik, Etnografi, Grounded theory, Privacy, STS Studies), Medieteori og -kritik, Patient-behandler-forholdet (Patient empowerment, Patientinddragelse), Patientadfærd (Patient empowerment), Receptionsanalyse/modtagerforskning, Socialitet på internettet

            • Guldin, Mai-Britt

             Krise- og traumepsykologi (Sorg, krise og traumatisering), Sundhedspsykologi, Sundhedssystemer (Palliative care)

             • Jegindø, Else-Marie Elmholdt

              Billeddannende undersøgelser (EEG, fMRI,, MEG,), Følelseslivets psykologi, Hjerne- og nervesystem, Hjerne- og nervesystem (Forventinger, Kognitiv neurovidenskab,, Opioid medieret analgesi, Smertemekanismer,, Smertemodulering,, Top-down kontrol,), Klinisk psykologi - børn og unge, Klinisk psykologi - voksne, Kognitionspsykologi, Patient-behandler-forholdet (Forventinger, Nocebo,, Placebo,), Psykopatologi, Religion og kognition (Bøn,, Religiøs coping,, Religiøse overbevisninger,, Ritualer), Øre-næse-hals

              • Jensen, Annesofie Lunde

               Kropsopfattelser, Sygepleje (Endokrinologi, osteoporosis, osteoarthrosis, thyroidea hormon forstyrrelse)

               • Jensen, Uffe Juul

                Ideologi og holdning, Naturvidenskabelig videnskabsteori (Evidens, Evidensbaseret praksis, Naturvidenskab og humanvidenskab, Sundhedsvidenskabernes videnskabsteori, Videnskab og politik, Videnskab og samfund), Sundhedsfilosofi og -historie (Det gode liv, Praksisudvikling), Sygdomsopfattelser (Sygdoms- og sundhedsbegreber), Velfærdssamfundet (Velfærdsteori og velfærdsstat), Æstetik og kunstfilosofi

                • Karlsson, Amanda

                 Identitet (Køn og magt), Individet, Kropsopfattelser (kropslig-digital interaktion), Socialitet på internettet (data double)

                 • Kotnis, Sita Ramchandra

                  Antropologisk teorihistorie (Kontemplative praksisser, Militær antropologi, Natur/Kultur ), Biomedicin som kulturel konstruktion (Kognitiv optimering, Mindfulness, Resiliens, Stamina), Menneske-maskin-interaktion

                  • Larsen, Jens Rolighed

                   Biokemi (Histokemi), Biologisk behandling (Hjertestamceller), Fysiologi (dyremodeller, kardioprotektion, myokardieiskæmi, perkutan koronarintervention, reperfusionsskade), Hjerte og kredsløb (Hæmodynamik, Kardiovaskulær farmakologi, Myokardie iskæmi, Stamceller ), Hjerte og kredsløb, Kirurgi, Lægemidler (Halogenerede gasanæstetika, Opioider), Sundhedssystemer

                   • Lindgreen, Pil

                    Patient-behandler-forholdet (Patient Involvement, Patient-Centred Care, Patientinddragelse, Patientinvolvering, Patientologi), Patientadfærd (Patient-reported outcomes, Self management, Self-Determination Theory, Sundhedsteknologi), Sygepleje (Eating disorders, Psykiatri og psykologi, Smartphone-applications, Spiseforstyrrelser)

                    • Lomborg, Kirsten

                     Patientadfærd (Sygdoms- og sundhedsbegreber, Sygdomsopfattelse), Sundhedssystemer (Patient Education, Patient Involvement, Patient-Centred Care, Self-Management, Shared Decision-Making)

                     • Ludvigsen, Mette Spliid

                      Nyre og urinveje (Overflytninger/overgange i patientforløb, Overgangen fra ung til voksen med en kronisk sygdom, Rehabilitering for unge nyretransplanterede), Patient-behandler-forholdet (Omsorg og kommunikation), Patientadfærd ( Overgange i patientforløb, Patient-patient-relationen, Patient til patient undervisning), Sygdomsopfattelser ( Livskvalitet, Sygdoms- og sundhedsbegreber), Sygepleje (Deltagerobservation, Feltarbeje, Fænomenologisk-hermeneutisk analyse, Interview, Komplekse interventioner, Kvalitativ metasyntese, Kvalitative interview, Kvalitative metoder, Narrativ analyse, Patientologi, Spørgeskemaundersøgelse)

                      • Malmmose, Margit

                       Forvaltning og bureaukrati (Kvalitet i det offentlige), Performance, Sundhedssystemer (Sundhedssektoren)

                       • Martinsen, Bente

                        Kropsopfattelser, Sygepleje (fænomenologisk metode, kvalitative interview, Kvalitative metoder i omsorgsforskning)

                        • Møller, Verner

                         Doping (elitesport, cykelsport, doping, etik, motionsdoping), Kropsopfattelser (ekstremidræt og fedme), Kvalitative metoder

                         • Nielsen, Camilla Palmhøj

                          Sundhedssystemer (Sundhedstjenesteforskning)

                          • Nisbeth Jensen, Matilde

                           Fagsprogsforskning (Medicinsk sprog), Interpersonel kommunikation på internettet (Patient-patientkommunikation), Kommunikationsteori (Sundhedskommunikation), Oversættelsesmetoder (Klarsprog), Oversættelsesteori, Patientadfærd (Patientkommunikation)

                           • Nissen, Ulrik

                            20. århundrede (Dietrich Bonhoeffer), Anvendt etik og bioetik/miljøetik (Miljøetik), Etik (Bioetik, Kristendom og politik), Medicinsk etik (Bioetik), Reformationstiden (Martin Luther)

                            • Riddervold, Ingunn Skogstad

                             Arbejdsmiljø (Elektomagnetiske felter, ikke ioniserende stråling), Folkesundhed (Humane eksponerings studier), Immunologi (Eksponering for brænderøgspartikler), Sundhedssystemer (Præhospitalforskning)

                             • Rosendal, Marianne

                              Almen medicin, Læringsteorier (Efteruddannelse), Patient-behandler-forholdet, Psykopatologi (Medicinsk uforklarede symptomer, Somatisering), Psykoterapi (Kognitiv orienteret behandling), Sundhedssystemer (sundhedstjenesteforskning), Sygdomsopfattelser

                              • Skydsgaard, Morten Arnika

                               Kulturhistorie (dansk lægevidenskab, 19. årh., sygdomsbegrebet, 19. årh.), Medicinhistorie (dansk lægevidenskab, 19. årh., sygdomsbegrebet, 19. årh.)

                               Forrige 1 2 Næste